Říman: EU musí společně stavět energetické sítě a využívat všechny zdroje

Ostrava - Český ministr průmyslu a obchodu Martin Říman dnes na konferenci Zajištění energetické bezpečnosti členských států EU v rámci společného trhu s elektřinou v Ostravě vyzval Evropskou unii ke společnému postupu ve výstavbě nových energetických sítí a zdrojů. Členské státy by přitom podle něj neměly předem zavrhnout žádný zdroj, ale naopak by měly dohlédnout na to, aby povolovací řízení pro výstavbu netrvala nadměrně dlouho.

Evropská unie se podle Římana, který ve své řeči shrnul hlavní body konference, příliš zaměřuje na podružné energetické otázky, jako je právní rámec trhu. V průběhu plynové krize se pak ukázalo, že EU není až tak silná. Nechybí jí sice prvek solidarity, ale technické faktory ji v krizi velmi limitovaly, proto také nemohla poslat žádný plyn do Bulharska.

„Potřebujeme společnou politiku i v ostatních záležitostech, zejména na té nabídkové straně energetiky,“ zdůraznil Říman. Evropská unie proto podle něj musí spolupracovat na výstavbě nové infrastruktury a využívání nových zdrojů.


Do roku 2030 bude podle Římanových slov potřeba obnovit 50 procent dnešní energetické výrobní základny, což bude v rámci dnešních povolovacích mechanismů nesmírně obtížné. Spoluautor české energetické koncepce Jiří Hanzlíček s Římanem souhlasí a radí, aby Česko požadavky řízení, které se řídí mj. zákonem o posuzování vlivu na životní prostředí, snížilo na úroveň evropské směrnice.

Členské země EU by podle Římana neměly zavrhovat ani diskriminovat žádný zdroj energie, který splňuje požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Narážel tím především na jádro. Jiří Hanzlíček si myslí, že bezpečnost dnešních jaderných elektráren je stoprocentně zaručena a technické závady, ke kterým čas od času dochází například v Temelíně, nemají s jadernou bezpečností nic společného.

Dalším krokem, který zlepší evropskou situaci v energetice, by mohlo být zvýšení strategických zásob. Říman v této souvislosti připomněl, že se Česká republika potýkala celou druhou polovinu minulého roku s výpadky dodávek ropy, které dosahovaly až 50 procent měsíční nominace. ČR tuto situaci podle Římana zvládla díky rezervám a diverzifikaci.