Státy EU mají problémy se směrnicí o službách, bariéry by měly padnout do konce roku

Praha - Čeští podnikatelé budou už brzo moci své služby nabízet i za hranicemi, a to i bez pracovního povolení cílové země. Potřebné administrativní úkony mají proběhnout efektivněji - podnikatel se přihlásí na domovském úřadě, a pokud ten se do dvou měsíců k žádosti nevyjádří, znamená to automaticky jeho souhlas. Prakticky bezbariérový přístup na zahraniční trh by měl fungovat díky směrnici EU do letošního listopadu, některé země mají ale s implementací direktivy problémy.

Pád evropských bariér ve službách by měl podle Evropské komise přinést několik tisíc nových pracovních míst a mohl by pomoci k znovunastartování ekonomického růstu. Evropský parlament posvětil směrnici o službách v listopadu 2006 a do národní legislativy ji musí všechny členské státy začlenit nejpozději do tří let.

Generální ředitel Evropské komise pro vnitřní trh a služby Jörgen Holmquist však dnes v Praze upozornil, že některé země mají v jejím zavádění skluz. „Proces pokračuje a komise bude tlačit na ty státy, které to nemají v pořádku, aby všechny potřebné kroky do konce roku dokončily,“ řekl.

Česko se v implementaci zlepšilo 

Podle vedoucího bruselské redakce Financial Times George Parkera je pokrok v implementaci pomalý především v Rumunsku, Itálii a Litvě. „Česko bylo se svojí implementací také dost pozadu, ale teď se v posledních letech dramaticky zlepšilo,“ přidává se Holmquist a zároveň připomíná, že země, které nestihnou směrnici v dohodnutém termínu zavést, může Evropská komise postavit před evropský soud. „Chceme spíše nastolit proces spolupráce. Zbývá ještě rok a věříme, že státy, kterým to dá více práce, to dokážou implementovat,“ prohlásil.

„Ta směrnice je těžké cvičení pro každou členskou zemi, je to největší zásah do fungování vnitřního trhu od doby, kdy vznikl, v roce 1992 a vyžaduje silnou politickou vůli,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa. Vláda schválila návrh zákona o volném pohybu služeb 5. ledna a podle Tlapy by změny ještě do konce léta mohl schválit i Parlament.

Úřednická námaha se má vyplatit 

Zatímco ostatní pilíře EU, volný pohyb osob, zboží a kapitálu, fungují bez omezení, poslední pilíř, tedy volný pohyb služeb, zatím ne. Každá země si totiž zatím hlavně chrání svůj pracovní trh a implementace složitě vyjednané unijní směrnice je navíc administrativně náročná. Ministerští úředníci museli v Česku přepracovat 38 zákonů.

Zavedení směrnice se má ale Česku vyplatit. Podle studie konzultační společnosti KPMG mu přinese zvýšení růstu hrubého domácího produktu o 0,67 až 1,59 procenta, což odpovídá přibližně 17,6 až 40,6 mld korun, a vytvoření zhruba 18 700 nových pracovních míst.