Nový insolvenční zákon má více chránit zadlužené firmy i zaměstnance

Praha - Do boje proti dopadům hospodářské krize se zapojilo i ministerstvo spravedlnosti, které připravilo nový návrh insolvenčního zákona – ten má více chránit zadlužené firmy i jejich zaměstnance. Novela obsahuje 14 změn, z nichž pět bude mít dočasnou platnost pouze do roku 2011. Její kompletní verze má být zveřejněna do konce týdne. Informoval o tom týdeník Profit, který má návrh k dispozici.

Jedním z opatření, které má pomoct zadluženým firmám, je odklad povinnosti platit dlužné splátky pojistného na sociální zabezpečení za své zaměstnance po dobu moratoria, které chrání podnik v insolvenci před věřiteli a úpadkem. Zaměstnancům má zase pomoci návrh, podle kterého jim bude stát vyplácet podporu už v době moratoria.

Další změnou, která má motivovat k poskytování úvěru insolvenčním firmám, je nezahrnovat úrokový výnos z úvěrů, které se podniku podaří získat v době insolvence, do vyměřovacího základu daně z příjmu.

Čtvrtý návrh má pomoci společnostem, které vykazují předluženost jen v důsledku časově omezených výkyvů trhu. Tyto firmy by už totiž nemusely podávat insolvenční návrhy samy na sebe. Poslední dočasnou změnou v zákoně je úprava minimální výše odměny pro insolvečního správce při malé reorganizaci, která tak má být zpřístupněna i malým podnikům.

Věřitelé už si nebudou moci jednostranně započítávat pohledávky

Ostatní změny v insolvenčním zákonu by měly platit i po roce 2011. Jedna z nich se podle Profitu nepříjemně dotkne věřitelů. Má být omezena jejich možnost jednostranně započítávat pohledávky proti vzájemným pohledávkám dlužníka. Cílem je zajistit, aby nebyl dlužník v moratoriu či v počáteční fázi insolvenčního řízení těmito zápočty zbavován peněz na bankovních účtech, napsal Profit.

Platný insolvenční zákon kritizoval například Odborový svaz pracovníků skla a porcelánu, podle kterého se jím někteří zaměstnanci skláren krachující skupiny Bohemia Crystalex Trading dostali do pozice nevolníků. Musí totiž ve výpovědní lhůtě pracovat, i když nedostanou nic zaplaceno.