Jak si legálně snížit daň z příjmu?

Praha - Termín pro podání daňového přiznání se kvapem blíží, a proto se v tomto článku podíváme na jednu část známého růžového dokumentu, na kterou bychom rozhodně neměli zapomenout. Jde o položky, které může fyzická osoba, tedy jak zaměstnanec, tak i podnikatel, využít pro snížení základu daně. Poradíme také, jak při uplatňování nároku na snížení daňového základu postupovat.

Co si může poplatník odečíst z daňového základu?

Podle §15 zákona o daních z příjmů jde zejména o následující položky:

  • Hodnota darů poskytnutých například na financování kultury, školství, zdravotnictví, tělovýchovu, ekologii, charitu atd. Úhrnná hodnota darů musí být větší než 2 procenta ze základu daně nebo alespoň 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst ze základu daně 10 procent. Za dar se považuje i bezpříspěvkové dárcovství krve. Jeden odběr je oceněn částkou 2 000 Kč. Dar je nutné doložit smlouvou či obdobným dokladem, ve kterém příjemce uvede účel a výši daru. Odběr krve doloží poplatník potvrzením transfůzní stanice.

    0
  • Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z poskytnutého úvěru na bytové potřeby ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru (definice bytové potřeby je uvedena v §15). Toto potvrzení vydá stavební spořitelna nebo hypoteční banka. Lze uplatnit úroky i z více úvěrů. Maximální částka, kterou je možné využít u poplatníků v téže domácnosti, je 300 tisíc korun ročně. Při placení úroků po část roku nesmí částka za jeden měsíc překročit 1/12 z 300 tisíc korun.
  • Vlastnípříspěvky (nikoli příspěvky zaměstnavatele nebo třetí osoby) na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížené o 6 000 Kč. Maximálně lze uplatnit 12 tisíc korun. Potvrzení poplatník obdrží od svého penzijního fondu.
  • Zaplacené vlastní pojistné na své soukromé životní pojištění (důchodové pojištění). Maximálně lze odečíst 12 tisíc Kč. Do této výše lze sčítat pojistné z více smluv u více pojišťoven. Podmínky pro uplatnění jsou obsaženy v §15 odstavec 6. Je to především výplata plnění nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a zároveň věk poplatníka alespoň 60 let. Dále pojistná částka alespoň 40 tisíc korun u smluv na 5-15 let a 70 tisíc Kč u smluv nad 15 let. Potvrzení o zaplacení poplatník opět obdrží od své pojišťovny.
  • Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace na základě potvrzení této organizace. Lze odečíst částku do výše 1,5 % ze základu daně (ze závislé činnosti, ze které je vybírána daň zálohově), maximálně však 3 000 Kč.

Jak při snižování základu postupovat?

Nezdanitelné položky může poplatník uplatnit buď ve svém daňovém přiznání (2. strana, 3. oddíl) v termínu do 31. března (v případě neprodloužené lhůty), nebo u svého zaměstnavatele při splnění několika podmínek.

Klíčové je zejména, aby daňový poplatník podepsal u svého zaměstnavatele „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ a do 15. února písemně požádá o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění svého posledního zaměstnavatele. Tomu je poplatník povinen předložit „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ od případných předchozích zaměstnavatelů a dále doklady, potvrzující nárok na uplatnění nezdanitelných částí základů daně. Zaměstnavatel pak provede roční zúčtování do 31. března.

Kromě snižování základu daně mají poplatníci i další možnosti, jak optimalizovat své daňové přiznání a zaplatit státu co nejméně. Jednou z nich je například sleva na vyživované dítě, o které jsme Vás již informovali v článku Děti snižují svým rodičům daně.

Odběr krve
Odběr krve
Více fotek
  • Odběr krve autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/127/12698.jpg
  • Dům odborových svazů autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/5/442/44129.jpg