Před dopady globální krize nás neuchrání žádný balíček, míní Klaus

Praha - Podle prezidenta Václava Klause nemůže žádný vládní "záchranný balíček" uchránit Česko před dopady globální recese. Přesto ho považuje za racionální a přiměřený. Tvrdí také, že naší výhodou je, že se nám vyhnula finanční krize. Vláda tedy nemusí nákladně dotovat finanční sektor, jako je tomu ve Spojených státech a v zemích západní Evropy.  

Vládní plán směřuje podle prezidenta správně především na nabídkovou stranu ekonomiky a nepředstavuje zásadní ohrožení stability veřejných financí, i když bude změnu státního rozpočtu jistě vyžadovat. Za výhodu prezident označil skutečnost, že se Česku vyhnula finanční krize a že vláda nemusí nákladně sanovat finanční sektor.

Nepochybně by podle hlavy státu bylo možné navrhovat i řadu dalších opatření, především v oblasti snížení nadměrné regulace zatěžující podnikání. „Protikrizový plán však chápu jako kompromis, který mohl být i daleko horší,“ uvedl.

Materiál připravený Národní ekonomickou radou vlády, který v pondělí vláda na svém zasedání schválila, počítá například se slevou na sociálního pojištění, zrychlením odpisů nebo osvobozením malých podniků a podnikatelů od placení záloh daně z příjmu. Návrhy se dále týkají snížení poplatků na železnici o pětinu, zajištění regionální dopravy, garancí za úvěry Českomoravské záruční a rozvojové banky, zateplování budov nebo investic do vědy a výzkumu.

90 miliard proti krizi

Celkové přímé výdaje na protikrizová opatření činí podle premiéra Mirka Topolánka 1,9 procenta hrubého domácího produktu, což je kolem 70  miliard korun. Dalších 22 miliard podle něj vyplývá z odpuštění placení záloh na dani z příjmu.