Až 40 tisíc lidí čeká kvůli deregulaci finanční tíseň

Praha - Rok 2010, kdy má dojít k úplné deregulaci nájemného, se kvapem blíží. Podle ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s jejím dokončením hrozí, že až 40 tisíc domácností bude mít těžkosti s placením nákladů na bydlení. Pro přibližně dva tisíce domácností by pak mohla být situace kritická natolik, že by mohly skončit na ulici.

Podle ředitele odboru bytové politiky ministerstva Pavla Rakouše se na místní úřady již nyní stále častěji obracejí lidé s žádostmi o zajištění odpovídajícího bydlení. Jedná se především o seniory, zdravotně postižené, osoby s nízkými příjmy či nezaměstnané. „Trh jim nabízí cenově nedostupné řešení,“ podotkl k problému Rakouš.

Obce jim však často nemají jak pomoci. Nájemní výstavba v posledních letech značně vázne. „Bohužel většina obcí nedisponuje dostatkem vhodných nájemních bytů,“ vysvětlil Rakouš. 

Levných bytů je málo


„Pro seniory, kteří by rádi opustili své byty a bydleli v menších a logicky taky s menším nájmem, ty byty nemáme,“ řekl České televizi místopředseda sdružení nájemníků Milan Taraba.

„Obce se zbavily naprosté většiny svých bytů, takže následkem toho nemají byty pro sociálně potřebné,“ potvrdil místopředseda Občanského sdružení majitelů domů Libor Dellin.


Pomoc zřejmě přijde od ministerstva

Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti hledá způsoby, jak zabránit tomu, aby v důsledku finanční tísně a omezených možností obcí přibývalo lidí bez domova. Chystá dotační systém na podporu výstavby nových bytů určených pro sociální bydlení. Podle úvah ministerstva by se mělo jednat o byty v běžném standardu. Vyrůst by měly mimo tržně exponované lokality, avšak v blízkosti míst, kde podobné bydlení zcela chybí. Za tři roky by díky dotacím mohlo vzniknout zhruba 8 500 levných bytů. 

Pomoci by měla také pomalejší deregulace. Místo roku 2010 ji chce ministerstvo pro místní rozvoj protáhnout až do roku 2012, aby již více nezatěžovalo občany sužované hospodářskou krizí. Pomalejší uvolňování nájmů ale nebude samozřejmostí v celém Česku. Bude se vztahovat pouze na větší města. Celkem se bude týkat 30 obcí, například Prahy. 

Kolika bytů se deregulace týká?


  • V ČR je celkem 900 tisíc nájemních bytů
  • Deregulace se týká 750 tisíc z nich.
  • Pomalejší deregulace se z toho bude vztahovat zhruba na 300 tisíc bytů.

Určování nájmů usnadní nová databáze

Aby se předcházelo sporům mezi pronajimateli a nájemníky, chce ministerstvo spustit také speciální databázi, díky níž bude možné zjistit rozmezí, ve kterém se výše nájemného v daném místě běžně pohybuje. Databáze sice nebude závazná, ale Rakouš věří, že pomůže. „Nebudeme určovat ceny, ale dáme vodítko,“ uvedl. K údajům v ní bude pak moci přihlížet i soud.