Protikrizová opatření sociálních demokratů bod po bodu

Praha - Na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny, která je již čtvrtou mimořádnou v tomto volebním období, chtějí opoziční sociální demokraté prosadit svůj protikrizový balík. Mimo to chtějí také schválit úplné zrušení poplatků a zamezit privatizaci pražského letiště. Mezi plánované nástroje ČSSD v boji proti krizi patří například šrotovné, milionářská daň či jednorázová výplata důchodů.

Obnova progresivního zdanění příjmů fyzických osob

ČSSD má zájem tímto opatřením zrušit zavedenou rovnou daň a opětovně zavést systém progresivního klouzavého zdanění, jak jsme ho znali před rokem 2007. Nově sociální demokraté zavádí tzv. milionářskou daň ve výši 30 procent pro lidi s měsíčním příjmem přesahujícím 100 tisíc korun.

Dočasné zvýšení základní osobní slevy na dani u daně z příjmů fyzických osob

Sociální demokracie navrhuje jednorázově zvýšit slevu na dani u každého poplatníka o 3 600 korun ze současné částky 24 840 na 28 440. Tato možnost by platila pro roky 2010 a 2011.

Navrácení sazby daně z příjmů právnických osob na úroveň roku 2008

Firmám mají být trvale zvýšeny daně z příjmu z 20 procent na 21 procent.

Dočasné zvýšení a zrychlení odpisů hmotného majetku

Pro roky 2010 a 2011 by pro účely odpisů byla zvýšena vstupní cena, od níž je vymezen hmotný majetek na částku 80 tisíc korun. Dále ČSSD navrhuje, aby ve stejné době bylo zrychleno odepisování hmotného majetku v prvních dvou odpisových skupinách, a to tak, aby v 1. odpisové skupině byla zkrácena doba odepisování ze 3 let na 1 rok a v 2. odpisové skupině z 5 let na 2 roky.

Dočasný pokles snížené sazby daně z přidané hodnoty (DPH)

Pro roky 2010 a 2011 chce strana pod vedením Jiřího Paroubka snížit daň z přidané hodnoty z 9 procent na 6 s cílem zlevnit hlavně potraviny, jízdné či bytovou výstavbu.

Zvýšení podpory v nezaměstnanosti

Procentní sazbu podpory v nezaměstnanosti plánuje ČSSD v prvních šesti měsících přechodně zvýšit z 50 na 80 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu a ve zbývajícím čase na 50 %. Doba, po kterou je možno pobírat dávky, má od 1. července 2009 do konce roku 2011 činit u uchazečů do 50 let 6 měsíců a do 55 let 9 měsíců.

Úprava systému tzv. zelených karet

Trvale chce sociální demokracie změnit tzv. zkušební dobu pracovníků z ciziny ze současných 30 na 60 dnů.


Zvýšení ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Zvýšila by se doba pro uplaťnování mzdových nároků zaměstnanců firem v insolvenci o měsíc, kdy byl insolvenční návrh podán, a také o dva měsíce následující. Současně by se vyplacená částka náhrady měla vztahovat až na dobu 5 měsíců. Insolvenční řízení také nemá mít vliv na platební povinnost firem vůči svým pracovníkům.

Zvýšení náhrad za pojištěné vklady u bank

ČSSD navrhuje zvýšit dosavadní maximální náhradu za pojištěný vklad z 50 000 eur na 100 000 eur.

Zvýšení nemocenské

Z návrhu vyplývá, že po první tři dny dočasné pracovní neschopnosti by zaměstnavatel měl poskytovat náhradu platu ve výši 25 % průměrného výdělku. Kompenzací pro firmy má být snížení odvodu na nemocenské pojištění o 0,5 procenta v roce 2010.

Jednorázová výplata třináctých starobních a invalidních důchodů

V listopadu 2009 chce ČSSD vyplatit jednorázově třináctý důchod, a to ve výši 2 400 korun pro každého starobního a plně invalidního důchodce a 1 200 korun pro každého částečně invalidního důchodce.

Zvýšení přídavku na dítě

Na poskytnutí přídavku na děti mají mít podle socialistů nárok rodiny až s trojnásobkem životního minima. Samotný přídavek by se měl zvýšit o sto korun u dětí každého věku.

Dočasné zvýšení příspěvku na bydlení

Od poloviny roku 2009 do konce roku 2011 by všem, kdo mají nárok na příspěvek na bydlení, měl být tento příspěvek zvýšen o 300 korun měsíčně.

Úprava stávajícího tempa deregulace nájemného z bytu

Nájemné by se mělo zvyšovat mírnějším tempem, tj. v roce 2010 by nemělo zvýšení překročit 10 procent a v letech 2011 a 2012 8 procent.

Dočasné opatření k podpoře automobilového průmyslu a ekologizaci vozového parku v ČR = šrotovné

Dočasně, tedy pro roky 2009 a 2010, plánuje opoziční strana vyplácet tzv. šrotovné ve výši 25 000 korun. Stínový ministr průmyslu Milan Urban nedávno prohlásil, že prémie by ale mohla dosáhnout až 2000 eur (54 800 Kč). Obdržel by je čerstvý majitel vozu s cenou do 1,5 milionu korun a s emisemi oxidu uhličitého do 160 gramů na kilometr. Podmínkou je samozřejmě vyřazení vozidla staršího deseti let, který vlastnil řidič alespoň dva roky. Dotace má být osvobozena od daně z příjmů fyzických osob. Až 50 000 korun by obdržel majitel nového elektromobilu.

Dopad opatření ČSSD na rozpočet (dle jejich propočtů)

Milionářská daň                          +1,5 miliardy korun

Zvýšení korporátní daně          +5 miliard korun

Zvýšení slevy na dani               -12 miliard korun

Snížení dolní sazby DPH           -15 miliard korun

13. důchod                                  -6,5 miliard korun