Obcím se nelíbí změny v přidělování evropských dotací

Praha - Obce se bouří proti rozhodnutí ministerstva zemědělství, kterým se zpětnou platností mění podmínky pro čerpání dotací z fondů Evropské unie. Zatímco v předchozích kolech Programu rozvoje venkova mohly malé obce do výdajů na přihlášené projekty zahrnout i daň z přidané hodnoty, tak podle nových pravidel budou muset DPH zaplatit ze svých rozpočtů, a to i u projektů podaných loni na podzim v pátém kole tohoto dotačního programu.

Podle Tomáše Šuláka ze Středomoravské agentury rozvoje venkova tak ministerstvo nutí žadatele, aby změnu zpětně zohlednili v již připravených projektech. „Prakticky to znamená, že nedostanou například 90procentní dotaci, ale poníženou o DPH, tedy 70procentní,“ upozornil Šulák.

Za likvidační pro malé obce označil zpětnou změnu pravidel pro čerpání peněz z Programu rozvoje venkova předseda Národní sítě místních akčních skupin ČR František Winter. „Je to (DPH) mnohdy částka, která i několikanásobně převyšuje rozpočet malé obce,“ upozornil Winter. Podle něj hrozí, že některé obce za těchto podmínek od projektů ustoupí, protože na jejich spolufinancování nebudou mít peníze.

Daň za obce má platit ministerstvo

Národní síť místních akčních skupin, ve kterých spolupracují obce s místními podnikateli, zemědělci a neziskovými organizacemi, přišlo s návrhem, jak celou situaci kolem evropských dotací vyřešit. Obce by prý měly dostat možnost zaplacenou DPH zpětně nárokovat u finančních úřadů. Podobný systém fungoval v předvstupních programech Phare a SAPARD.

„Pokud nebylo v pravidlech při vyhlášení pátého i šestého kola uvedeno, že DPH není pro obce způsobilý výdaj, domníváme se, že by vzniklý rozdíl měl jít na vrub ministerstva zemědělství, které tuto dezinformaci způsobilo, nikoliv žadatele,“ stojí v jejím prohlášení.

Sto miliard na český venkov

V rámci programu evropských fondů na roky 2007 až 2013 má do rozvoje českého venkova putovat dohromady téměř sto miliard korun. Obcím by přitom měla připadnout zhruba pětina této částky. Ve čtyřech dosud proběhlých kolech Programu rozvoje venkova schválil Státní zemědělský intervenční fond žádosti v celkové částce přes devět miliard.