Přebytek zahraničního obchodu v únoru 8,7 miliardy korun, pokles pokračuje

Praha - Meziročně o 4,3 miliardy horší výsledek znamená únorový přebytek zahraničního obchodu ve výši 8,7 miliardy korun. Vývoz se meziročně snížil o 22,2 procenta a dovoz o 21,5 procenta. Pokles zahraničního obchodu trvá s výjimkou září od srpna loňského roku, v posledních dvou měsících je více než dvacetiprocentní. Únorové saldo je nicméně kladné nepřetržitě od roku 2004. Se státy Evropské unie byla bilance aktivní 38,1 miliardy korun, s nečlenskými zeměmi se nacházel zahraniční obchod ve schodku 29,4 miliardy korun.

Bilance se zhoršila především v obchodě se stroji a dopravními prostředky, kde klesl přebytek o 5,8 miliardy korun, a v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím, kde se negativně projevil přechod z aktiva do pasiva o 2,6 miliardy korun. Přebytek klesl v obchodě s nápoji a tabákem o 0,4 miliardy korun a surovinami o 0,3 miliardy korun. V obchodě s potravinami a živými zvířaty se prohloubil schodek rovněž o 0,3 miliardy korun. 

Pozitivně naopak celkovou bilanci ovlivnil obchod s polotovary a materiály, kde vzrostl přebytek o 2,6 miliardy korun vlivem vyššího poklesu dovozu než vývozu. Deficit se zmenšil v obchodě chemickými výrobky o dvě miliardy korun a minerálními palivy o 0,8 miliardy korun.

U strojů a dopravních prostředků uvádějí statistikové celkový pokles vývozu o 25,4 procenta (o 30,4 miliardy korun) a dovozu o 28,3 procenta, tedy o 24,6 miliardy korun.

Analytici: Šrotovné by mohlo znamenat obrat

Dopad recese na český zahraniční obchod je sice negativní, podle analytiků se ale blýská na lepší časy. Analytik Komerční banky Jan Vejmělek odhaduje, že první lepší výsledek bychom mohli vidět už v březnu, výraznější pozitivní trend pak až v dubnových číslech. A bude to výsledek zavedení šrotovného v zemích, do kterých Česko nejvíc vyváží, tj. v Německu, Francii či Slovensku. Právě vývoz aut je totiž hnacím motorem tuzemské ekonomiky a na celkovém exportu se podílí až 55 procenty.

Někteří analytici již predikují také možný stav obchodní bilance za celý rok 2009. Například Martin Lobotka z České spořitelny předpovídá celkový přebytek zahraničního obchodu ve výši 30 miliard korun díky možnému rychlejšímu poklesu dovozu v příštích měsících. Naopak hlavní ekonom Raiffeisenbank Pavel Mertlík za celý letošní rok očekává deficit zahraničního obchodu asi 15 miliard korun. Český zahraniční obchod by se tak dostal do schodku poprvé od roku 2004.

Vývoj zahraničního obchodu ČR od začátku roku 2009
Vývoj zahraničního obchodu ČR od začátku roku 2009
Více fotek
  • Vývoj zahraničního obchodu ČR od začátku roku 2009 autor: ČTK, zdroj: ČSÚ http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/783/78201.jpg
  • Pavel Mertlík autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/752/75194.jpg
  • Vývoj zahraničního obchodu ČR autor: ČT24, zdroj: www.czso.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/782/78171.jpg