Největší „bolístkou“ EU jsou služby a zemědělství

Ženeva - S vlastním receptem na oživení evropské ekonomiky přišla Světová obchodní organizace (WTO). Evropská unie by se podle ní měla zaměřit v první řadě na liberalizaci služeb a přistoupit k otevření trhu se zemědělskými produkty. Výsledky reforem, ke kterým bude muset unie vzhledem k pokračující krizi chtě nechtě přikročit, se přitom podepíší na vývoji celé světové ekonomiky.

WTO ve svém přehledu obchodní politiky EU upozornila na to, že unie je největším světovým vývozcem a po Spojených státech hned druhým největším dovozcem. Na celosvětovém obchodu se zbožím se podílí 17 procenty. Sedmadvacítka tak může hrát klíčovou roli ve zkrácení a ukončení současné globální ekonomické recese. „Takovéto reformy by také měly přispět ke zlepšení alokace zdrojů v EU a k pokroku v plném zavádění jednotného trhu,“ uvedla WTO.

Největším bolavým místem evropské ekonomiky je podle WTO stále příliš vysoká regulace telekomunikací a bankovnictví. Unie by tak v těchto oblastech měla liberalizovat jak vlastní vnitřní pravidla, tak i pravidla pro své obchodní partnery. Služby se na evropské ekonomice podílejí zhruba 70 procenty.

Cla až 600 procent

WTO také unii vybízí, aby snížila svá vysoká zemědělská cla a exportní subvence. Průměrná celní sazba EU pro země s preferenční doložkou je nyní 6,7 procenta. Jednotlivá cla se přitom pohybují od nuly, jako v případě produktů z některých preferovaných rozvojových zemí, po více než 600 procent. Zemědělský trh EU ještě navíc chrání celní kvóty, přísné zdravotní a bezpečnostní kontroly a exportní subvence.