Hospodářská krize by mohla položit až třetinu českých firem

Praha - Až třetině českých podniků hrozí v důsledku hospodářské krize zastavení činnosti se všemi likvidačními důsledky. Naopak zhruba pětina, či dokonce čtvrtina tuzemských firem snáší krizi neobyčejně dobře, další pětina není v dobrém stavu, ale nedostává se do existenčního tlaku. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnili řešitelé výzkumného záměru Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické.

Podle vedoucí katedry podnikové ekonomiky VŠE Evy Kislingerové je z výsledků průzkumu a z dostupných dat Českého statistického úřadu zjevné, že už zhruba pětina společností se musela v podstatě naprosto zastavit a jejich aktuální aktivity lze přirovnat ke stavu klinické smrti.

Některé firmy krachují, jiné expandují

Jednotlivé české podniky pociťují podle průzkumu dopady krize neobyčejně rozličně. Různorodost vlivu ekonomických problémů na konkrétní firmy je prý zjevně podstatně vyšší, než se obecně předpokládalo.

Velmi výrazně je to vidět na odpovědích na otázku, jak se v současnosti a v blízké budoucnosti budou vyvíjet prodeje dotazovaných společností. Pokles o více než deset procent hlásí 28 procent dotázaných, pokles do desetiny dřívějšího stavu 17 procent, ale skoro pětina společností naopak eviduje růst svých prodejů o desetinu a větší.

„Ukazuje se ještě výrazněji než dříve, že tato krize má dva významné znaky. Prvním je její strukturální charakter, tedy že některé obory postihuje dramaticky více než jiné. Nyní je však mimořádné, s jak výrazným rozdílem postihla recese, a především její klíčová část, krize finančního sektoru spojená s drastickým zhoršením úvěrových podmínek, jednotlivé firmy v závislosti na jejich připravenosti na potíže a na dřívějším hodnocení rizik,“ dodala k výsledkům zkoumání Kislingerová.  

Třetinu firem čeká propouštění

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že třetina firem bude i nadále propouštět lidi, včetně kmenových zaměstnanců a skoro 40 procent podniků ukončí spolupráci s dalšími agenturními pracovníky. Naopak celá čtvrtina společností předpokládá brzy posílení svého kolektivu.

Šetření proběhlo v březnu letošního roku a zúčastnilo se ho 80 podniků, které regionálně, oblastí podnikání i svou velikostí co do obratu a počtu zaměstnanců představovaly statistický vzorek odpovídající situaci Česka.