Studenti mají široké možnosti, jak si zaplatit studium

Praha - Studium na vysoké škole slibuje snadnější uplatnění na trhu práce i vyhlídku dobrého finančního ohodnocení. Na druhé straně s sebou studijní léta přinášejí nedostatek peněz a studenti jsou většinou odkázáni na pomoc rodičů či krátkodobé brigády. V poslední době však přibývá také množství grantů, stipendií a výhodných studentských půjček.


Navzdory krizi jsou produkty pro studenty u finančních ústavů velmi oblíbené a většinou slouží k pokrytí nejen běžných potřeb studentů, ale zejména hrazení školného u soukromých vysokých škol. Podle průzkumu Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) se počet takto zaměřených účtů a úvěrových produktů dokonce rozšiřuje.

Účty, stipendia i úvěry

Poštovní spořitelna jako první nabízí Vkladový účet na spoření na vzdělávání, který lze založit zákonným zástupcem již po narození. Zatím není aktivně podporován státem, ale má výhodnou úrokovou sazbu (momentálně vyhlášenou na 3,05 %) a má výhodné podmínky vedení tohoto účtu, kde v podstatě zákonný zástupce dítěte kromě pravidelných nebo třeba i mimořádných splátek nic neplatí (založení a vedení účtu, vyhotovení a odeslání papírového výpisu, výběr při splnění podmínek a zrušení účtu - zdarma). Majitel musí splnit některá kritéria při výběru a zrušení účtu. Podstatné je, že doloží dokument o přijetí na střední nebo vysokou školu.

Z jiného soudku je i možnost získání stipendia z Fondu vzdělání, společného projektu ČSOB a Výboru dobré vůle Olgy Havlové, určeného pro podporu zdravotně či sociálně hendikepovaných nadaných mladých lidí. Student si však musí udržet studijní průměr do 2,0 po celou dobu studia.

Krátkodobé potřeby studentů, např. nutné počítačové vybavení, řeší výhodné studentské účty s kreditními kartami na nižší úrok při splácení dlužné částky, než je obvyklé.

Hotovostní úvěry mohou mít odložené splátky

Za nevelké mediální podpory nabízejí některé banky hotovostní úvěry pro studenty, např. Česká spořitelně a Komerční Banka, s výhodnou úrokovou sazbou. Výše úvěru ne vždy řeší situaci studenta. Česká spořitelna poskytuje pouze částku 80 000 koru, dále úvěr české spořitelny získá student až od třetího ročníku studia. Po dobu studia se splácí pouze úroky úvěru a až po jeho ukončení se začne úvěr splácet řádnými splátkami. Komerční banka sice zapůjčí až 500 000, ale pouze 150 000 Kč s odloženými splátkami po ukončení studia.

Poštovní spořitelna poskytuje úvěr až do 200 000 korun, avšak jen na některé typy studia a druhu studia odpovídá i výše úvěru. U většiny bank se RPSN aktuálně pohybuje mezi 8 - 9 %. Raiffeisenbank zase neumožňuje odložení splátek, ale má výrazně nižší úrokovou sazbu a delší období splácení a lze si půjčit až milion korun.

Přidělení sociálního stipendia má tak přísná kritéria, že v loňském roce nebyla zdaleka vyčerpána částka z rozpočtu, věnovaná na tuto oblast. Soukromé i veřejné vysoké školy se proto zasazují o zmírnění těchto kritérií, aby na ně dosáhly větší počty zájemců o studium.

Bankomat
Bankomat