Co nesmí exekutor zabavit ani sebevětšímu dlužníkovi?

Praha - Hospodářská krize připravuje stále více lidí o místa. A lidé bez práce se pak snadno dostávají do finančních potíží. Některým pomůže rodina nebo přátelé, jiní ale takové štěstí nemají a kvůli neplacení dluhů je pak navštíví exekutor. Ani ten ale nemůže sáhnout na všechen majetek dlužníka, což ale lidé často nevědí a kvůli pochybení úředníků přicházejí i o věci, které by jim ze zákona zabaveny být neměly. Když už ona nepříjemná situace nastane a na naše dveře zaklepe exekutor, je dobré vědět, co nám i po jeho návštěvě musí zůstat.

Exekuce často přichází na ty nejchudší, kteří jsou už tak závislí na pomoci státu. Vymahač jim může sebrat podporu v nezaměstnanosti i případné odstupné vyplacené bývalým zaměstnavatele, peněžitou pomoc v mateřství, starobní i invalidní důchod a v případě studentů i stipendia. Existují ale i dávky, na které nemá exekutor právo.

Dávky, které nemohou být exekučně zabaveny:

 • Dávky sociální péče
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Příspěvek na bydlení
 • Některé jednorázové dávky státní sociální podpory určené zejména těžce zdravotně postiženým lidem, např. jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla či příspěvek na individuální dopravu.


Ani pracujícím nemůže exekutor zabavit vše

O celou mzdu nepřijdou ani lidé, kteří se do problémů dostali i přesto, že pracují. Exekutor jim sice může sáhnout na výplatu, část peněz jim musí ponechat. Dlužníkovi, kterému se z platu strhávají jeho dluhy, musí zůstat alespoň 4620 korun pro jeho osobu, na každou vyživovanou osobu potom dalších 1155 korun.

Srážky se provádějí z čisté mzdy. Pokud po odečtení nezabavitelných části zbude ze mzdy dlužníka částka nižší než 6930 korun, zaokrouhlí se směrem dolů na sumu dělitelnou třemi tak, aby mohla být rozdělena na třetiny. Jedna třetina, tedy maximálně 2310 korun, vždy zůstane dlužníkovi. Další třetina je určena na uhrazení přednostních pohledávek. V případě, že takové za dlužníkem nejsou, připadne i tato částka dlužníkovi. Poslední třetina slouží na uspokojení nepřednostní pohledávek.

V případě, že po odečtení nezabavitelných částí mzdy zůstane částka přesahující 6930 korun, může exekutor sumu překračující tuto hranici srazit již bez omezení, a dlužník z ní tedy nemusí v případě větších dluhů dostat nic.
 

Nenechte si posílat výplatu na účet

Problém s nezabavitelnou částkou mzdy ovšem může nastat, pokud vám zaměstnavatel posílá výplatu na účet. Ochrana nezabavitelné části mzdy se totiž vztahuje pouze na srážky ze mzdy nařízené u zaměstnavatele, pokud vám ale zaměstnavatel částku vyplatí převodem na účet, tato ochrana mizí a exekutor může peníze zabavit v plném rozsahu.

Pokud vám tedy hrozí exekuce, nečekejte, až vymahač zabaví všechny vaše peníze, a raději se domluvte se zaměstnavatelem, aby vám mzdu vyplácel v hotovosti, nebo posílal třeba poštovní poukázkou.

Exekutor může zabavit i movité věci, ale ne všechny

Exekuce se ale nemusí týkat jen peněz, může postihnout i movitý majetek. Přijít tak dlužník může třeba o televizi či kávovar. Ani z movitých věcí však nesmí vymahači dluhů zabavit všechno. Na uspokojení pohledávek se nemohou použít věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojení svých potřeb, případně potřeb své rodiny, nebo ke své práci. Prodat exekutor nemůže ani takové předměty, u nichž by byl takový postup nemorální.

Co nám exekutor nemůže z domova odnést?

 • Běžné oděvní součásti
 • Obvyklé vybavení domácnosti
 • Zdravotní potřeby a další předměty, které dlužník potřebuje kvůli své nemoci či zdravotnímu postižení
 • Snubní prsten
 • Hotovost do 1000 korun

Pokud má dlužník nějaké pochybnosti o postupu exekutora, domnívá se, že mu něco zabavil neprávem, měl by se v první fázi snažit s exekutorem domluvit. V případě, že neuspěje a domnívá se, že pravda je na jeho straně, může se s návrhem na prošetření postupu vymahače obrátit na Exekutorskou komoru ČR.

Peníze
Peníze
Více fotek
 • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/327/32685.jpg
 • Exekučně zabaveno autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/214/21364.jpg