Inspektoři objevili na českém trhu nebezpečnou panenku

Praha - Česká obchodní inspekce objevila na českém trhu nebezpečnou hračku, která pro děti představuje závažné riziko. Jedná se o panenku s názvem Lavable Angels (Item No. 208-1), vyrobenou v Číně. Nebezpečná je sukně panenky, která má kostru tvořenou paprsky deštníku. Jejich kryty lze snadno a lehce odejmout a ostré konce paprsků mohou podle České obchodní inspekce způsobit při pádu propíchnutí jakékoli části těla uživatele hračky. "ČOI zakázala prodej uvedeného nebezpečného výrobku a následně distributor přijal opatření, na základě kterého stáhnul předmětný výrobek z trhu," oznámila ústřední ředitelka České obchodní inspekce Jana Příhodová. ČOI dále stanovila povinnost účinným způsobem bezodkladně informovat o nebezpečí ohrožujícím oprávněný zájem osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.