Senát je pro zpřísnění dozoru nad exekutory

Praha - Novela exekučního řádu, kterou dnes schválil Senát, dá státu do rukou více možností, jak postihnout exekutorskou komoru. Novela například opravňuje ministerstvo spravedlnosti pozastavit výkon rozhodnutí komory, která budou podle jeho názoru v rozporu s právními předpisy. Umožňuje také státu uvalit na exekutorskou komoru nucenou správu. Sněmovna schválila novelu ve zrychleném řízení bez připomínek již koncem dubna. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Senátní ústavněprávní výbor doporučoval vrátit novelu sněmovně a posunout účinnost na počátek příštího roku. Jeho návrh ale nebyl schválen.

Novela také zavádí pravomoc ministerstva jmenovat i odvolávat exekutory. Exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) ji předkládal v reakci na nespokojenost s činností komory. Podle něj exekutorská komora porušila vyhlášku ministerstva, když v polovině prosince minulého roku nespustila centrální evidenci exekucí. Ministerstvo ale kvůli mezeře v zákoně nemělo dosud prostředky, jak ji k dodržování jejích zákonných povinností donutit.

Výhrady měla komora i Kovářová 

Video Reportáž Veroniky Markové
video

Reportáž Veroniky Markové

Rozpaky nad předlohou vyjádřila ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Bývalá vláda podle ní předkládala novelu v rychlosti a v reakci na dřívější dění v exekutorské komoře, které se ministerstvu nelíbilo. Poukázala ale na to, že se mezitím vyměnilo vedení komory. Ta výhrady vyjádřila již po schválení v Poslanecké sněmovně. Některá ustanovení dokonce označila za protiústavní.

Že je novela reakcí na dění v komoře, konstatovali dnes i někteří senátoři. „Kdo zasel vítr, sklidil bouři,“ uvedl Vladimír Dryml (ČSSD) s tím, že se komora začala chovat jinak teprve až pod hrozbou, že ztratí své pravomoci. „Toto řešení trvalého charakteru je vlastně systémově vzato velmi podivné,“ uvedl senátor ODS Jiří Oberfalzer. Exekutorská komora se podle jeho názoru v případě přijetí zákona stane „spolkem přátel exekucí“, protože bude jen sdružovat a vzdělávat své členy.

Novela také zavádí možnost uložit komoře pokutu až deset milionů korun. Součástí novely je také posílení dohledu nad činností exekutorů. Nově ho již nemá vykonávat pouze ministerstvo spravedlnosti, ale také předsedové soudů. „Zejména dojde k tomu, že exekutorská komora zůstáne jakousi prázdnou schránkou bez pravomocí. V podstatě nemůže plnit účel, pro který vznikla,“ řekl soudní exekutor David Koncz. Podle ministerstva má o práci konkrétního exekutora nejlepší přehled soud, do jehož obvodu exekutor spadá.

Petr Tluchoř a Petr Pithart na schůzi Senátu
Zdroj: ČTK
Autor: Michal Kamaryt