Dobrá práce v budoucnosti? Z domova, dobře placená, inspirující

Praha - Dobrá práce - stále větší deviza budoucnosti. Průměrný věk lidí totiž stoupá a s ním i hranice odchodu do důchodu. Jak si vybrat dobré zaměstnání a jak vlastně ta dobrá práce vypadá, to je otázka, kterou se vyjma zainteresovaných stran zaobírá dennodenně mnoho odborníků. Přitažlivost místa bude v budoucnu definovat především důraz firmy na společenskou odpovědnost, motivující prostředí či možnosti skloubení pracovního a soukromého života. Po pracovnících dychtících po dobrém zaměstnání se bude očekávat vysoká míra zodpovědnosti vůči společnosti, ale i k sobě samému.

Podle Marka Hamilla, manažera v oblasti lidských zdrojů, je prvním nutným krokem k nalezení dobrého místa být ve svém oboru skutečně dobrý. I vzhledem k probíhající krizi je také nezbytné svou získanou kvalifikaci prohlubovat. „Jedna z klíčových věcí do budoucna bude zodpovědnost lidí nejen k práci svěřené, ale i k strategické budoucnosti firem, je to také o pružnosti,“ definuje požadavky na špičkové pracovníky Martin Kalenda, konzultant v oboru školení manažerů a lidských zdrojů.

Je otázkou, zdali budou v budoucnosti hledat spíše firmy kvalitní zaměstnance, nežli naopak oni kvalitní firmy. Zdali vydrží současný stav například také v České republice, kdy i krizi navzdory někteří lidé odmítají nabízenou práci, bude záviset na sociální politice daného státu. „I v USA se v tomto ohledu bude muset situace změnit,“ dodává Hamill. Právě masivní propouštění nutí americké uchazeče o práci být při přijímacích pohovorech kreativnější a vymýšlet různé strategie pro získání místa. Prostor dostávají také moderní nástroje a prezentace přes komunitní sítě, jako jsou Facebook, LinkedIn či Twitter.

Video Milénium ČT24 s Martinem Kalendou a Markem Hamillem
video

Milénium ČT24 s Martinem Kalendou a Markem Hamillem

Mark Hamill, manažer v oblasti lidských zdrojů:

0„Pozor, aby člověk sebepropagací o sobě nevytvořil nějaký špatný obraz.“


Podle Kalendy jsou využívání moderních technologií a trendů obecně příznivě nakloněni i Češi, ale i u nich bude stále hrát hlavní úlohu jejich osobnost sama. „Vše je o kvalitním výběrovém procesu, aby ten kandidát vešel do co největšího počtu interakcí, kde prokáže, že je schopen komunikovat, velmi dobře pracovat i sám, věci dotahovat do konce. Zkoumá se míra zodpovědnosti, míra loajality,“ odhaluje metody personálních manažerů Kalenda a dodává, že vhodnými metodami výběrových řízení jsou tzv. assesment centra, kdy jsou žadatelé o práci zkouškám vhodnosti podrobováni společně.

Plat je důležitým, ne však jediným faktorem 

Vysněná práce nebude v budoucnu definována pouze vysokým příjmem. Ten se ostatně za dobře odváděnou vysoce kvalifikovanou práci očekává, nicméně důležitý bude také důraz firmy na tzv. společenskou odpovědnost, tj. šetrnost k životnímu prostředí a vůbec etické zacházení s vnějším okolím podniku. Zaměstnance k dobrým výkonům bude rovněž ponoukat motivující pracovní prostředí, interní komunikace a vztahy a také vyváženost pracovního a soukromého života. „Ty schopné firmy, které přežívají krizi, se ostražitě chovají již dříve a vnímají veškeré možné ohrožení. A právě komunikace, vnímání a sdílení toho, co se děje kolem firmy, jí umožňuje žít zdravě,“ zdůvodňuje nutnost dobré komunikace uvnitř firmy Martin Kalenda.

Možným jevem typickým pro zaměstnávání v budoucnosti bude i změna statutu práce na plný úvazek. I kvůli krizi tak lidé budou najímání spíše na krátkodobé projektové akce a budou své služby v interaktivním věku poskytovat z domova. „Tohle bude častější, dokladem je používání videokonference,“ uzavřel téma práce budoucnosti Mark Hamill.