Ceny obilí se zvýší a budou více kolísat

Petrohrad - Ceny obilí na světových trzích budou v budoucnu více kolísat a je pravděpodobné, že se udrží na současných úrovních nebo ještě vzrostou. Na Světovém obilnářském fóru v Petrohradu se na tom shodli představitelé některých organizací, které sledují trendy v zemědělství. "Kolísavost cen se v budoucnu pravděpodobně zvýší," řekl Alexander Sarris, který v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vede oddělení pro obchod a trhy. Na vývoj cen podle něj budou mít vliv nové faktory, takže po 40 až 50 letech relativní cenové stability ceny začnou výrazněji kolísat.

Ceny potravin se koncem roku 2006 začaly velmi rychle a velmi výrazně zvyšovat. Tehdy se jako hlavní důvod uváděl růst životní úrovně v zemích, jako je Čína, později se ale ukázalo, že tento vliv není tak silný, aby se ceny potravin musely v krátké době zvýšit tak výrazně.

Ceny by tak nyní měly zůstat na úrovních, kde byly před cenovým šokem v letech 2006 až 2008, případně se z těch úrovní zvyšovat. Ceny obilí se na rekordu ocitly právě v loňském roce, od té doby ale klesly, převážně kvůli dopadům světové finanční a hospodářské krize. Ta má vliv na celkový pokles poptávky.

Důvody pro další růst cen obilí do budoucna ale trvají. Světová populace se zvyšuje a systematicky s ní i poptávka. Stále také hrozí, že v některých klíčových oblastech pěstování se vyskytnou období sucha, která zničí úrodu.

„V následujících deseti letech vidíme ceny na úrovních, kde byly před cenovým skokem v letech 2006 až 2008, anebo výše,“ řekl Wayne Jones z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Stejně jako Sarris z FAO, i Jones vede v rámci OECD oddělení pro obchod a trhy. Jones počítá v nastíněném scénáři s tím, že oživení světové ekonomiky nastane spíše dříve než později.

Sklizeň obilí
Sklizeň obilí