Klaus odsouhlasil přísnější dozor nad exekutorskou komorou

Praha - Stát bude mít víc možností, jak postihnout exekutorskou komoru v případě, že bude postupovat v rozporu se zákonem. Prezident Václav Klaus totiž dnes podepsal novelu, která například opravňuje ministerstvo spravedlnosti pozastavit protiprávní rozhodnutí exekutorské komory. Umožňuje také státu uvalit na komoru nucenou správu. Úkon prezidenta oznámil jeho mluvčí Radim Ochvat.

Podle nového zákona bude rovněž možné uložit komoře pokutu až deset milionů korun. Součástí novely je také posílení dohledu nad činností exekutorů. Nově ho již nemá vykonávat pouze ministerstvo spravedlnosti, ale i předsedové soudů. Právní norma zároveň zavádí pravomoc ministerstva jmenovat i odvolávat exekutory.

Exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) předkládal novelu v reakci na nespokojenost s činností komory. Podle něj exekutorská komora porušila vyhlášku ministerstva, když v polovině prosince minulého roku nespustila centrální evidenci exekucí. Ministerstvo ale kvůli mezeře v zákoně dosud nemělo prostředky, jak ji k dodržování jejích zákonných povinností donutit. Exekutorská komora s novým zákonem nesouhlasí, tvrdí, že má závažné právní vady.

Podepsány děti bez otisků i modernější archivování

Klaus dnes podepsal také zákon o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji. Norma zavádí věkovou hranici pro snímání otisků prstů při vydávání cestovních pasů. Děti do šesti let věku v dokladech otisky mít nebudou. Otisky prstů mají zajistit jednoznačnou identifikaci držitele průkazu a zabránit případnému zneužití dokladu. Některé státy povinnost pasů s otisky prstů zavádějí už pro tříleté děti, předpisy EU ale jednotnou věkovou hranici neurčují.

Posledním právním předpisem, který dnes prezident podepsal, je novela zákona o archivnictví. Ta zavádí takzvanou elektronickou spisovou službu. Úřady veřejné správy a soudy tak musí začít vést větší část dokumentů v elektronické podobě a nahradit jí písemné spisy.