Krizový plán ministerstva dopravy: 150 staveb odpískáno, 40 s přestávkou

Praha - Ministerstvo dopravy dnes zveřejnilo krizový scénář pro případ, že se nepodaří sehnat dodatečné miliardy do fondu dopravy. Pokud se peníze neseženou, zastaví se podle úřadu 40 staveb, mimo jiné obchvaty či průtahy Plzně, Českých Budějovic, Ústí nad Labem a Brna. Dalších plánovaných 150 projektů se zřejmě vůbec nezačne stavět. Podle ministra dopravy Gustáva Slamečky bude příští rok ve fondu dle aktuálních plánů chybět 23 miliard korun. Donedávna ministr mluvil až o 50 miliardách. Hrozba zastavení se týká výhradně staveb, které zcela hradí český státní rozpočet. Při zachování schváleného rozpočtového rámce na ně zbude příští rok jedna miliarda. Naopak stavby placené z evropských fondů musí podle MD pokračovat.

„Je třeba si uvědomit, že v současné době jsou rozestavěny investiční programy z národních zdrojů za více než 70 miliard korun,“ píše se v plánu. Ministerstvo považuje zastavení tolika staveb za nepřijatelné a hodlá „dále hledat zdroje“. Ministr financí Eduard Janota však již několikrát prohlásil, že navýšení rozpočtu fondu dopravy nepřipadá v úvahu.

Ministerstvo hodlá ušetři opatřeními až 15 procent nákladů 

Ministerstvo zároveň představilo plán úspor. Jde vesměs o již dříve zveřejněné nápady. Úřad chce například zrychlit vyvlastňování pozemků, omezit stavby mimoúrovňových křižovatek, změkčit normy pro stavbu dálnic na úroveň rychlostních silnic nebo uplatnit ve větší míře cenové normativy.

Tiskový mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka pro ČT24:

„Pravděpodobně dojde k přehodnocení stavebních norem, stavby nebudou stavěny tolik na krásu, budou kratší přemostění, kratší tunely, zúží se šířka dálnic na parametr rychlostních silnic.“


Jak však ministerstvo dopravy uvedlo, úspory se neprojeví na aktuálně rozestavěných a naplánovaných projektech, nýbrž až v budoucnu při plánování zcela nových silnic a dálnic.