Kabinet připravil novou tarifní tabulku pro zdravotníky

Praha - Vláda zametá nedostatky po svých předchůdcích. Na dnešním jednání schválila nové platové tarify pro pracovníky ve zdravotnictví včetně těch, kteří jsou vojáky z povolání. Vytvoření nové tabulky navazuje na zvýšení mezd, které posvětil počátkem května Topolánkův kabinet, kvůli nedostatku času je ale nedotáhl do konce. Některá opatření se neshodovala se systémem odměňování pracovníků ve veřejných službách.

Topolánkova vláda v demisi nejprve ohlásila zvýšení mezd zaměstnancům ve veřejném sektoru o 3,5 procenta. Na svém posledním zasedání odstupující Topolánkův kabinet 6. května navíc rozhodl, že zdravotníkům přidá dalších 3,5 procenta, dohromady tedy sedm procent. Sestrám a porodním asistentkám vláda přiřkla ještě dalších osm procent. „Celkově je to 15 procent, je to nejvyšší nárůst za posledních 20 let,“ dodala ministryně zdravotnictví Jana Jurásková.

Provedení ovšem pokulhávalo. Topolánkova vláda předpokládala, že zdravotníkům zvýší příjmy formou zvláštního příplatku. Tato úprava ale vzhledem k časové tísni neprošla řádným připomínkovým řízením a řešení nekorespondovalo se systémem odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Brífink po jednání vlády

22.6.

Reportáž Markéty Hýlové

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka:

„Smyslem opatření je zlepšit personální situaci ve zdravotnictví, motivovat zdravotnické zaměstnance k práci ve zdravotnictví v České republice.“

Fischerův kabinet se proto rozhodl formu zvýšení platů upravit. Slíbené přidání zapracoval přímo do tarifní stupnice, která zachová rovný přístup k odměňování zaměstnanců vykonávajících shodnou práci. Změna tarifů by měla být stejně jako v případě opatření předchozí vlády platná od 1. července.

„Obě platná nařízení by měla nabýt účinnosti 1.7., bohužel jsou tam některé vady, které by mohly zpochybnit nároky zaměstnanců, a proto smyslem dvou nařízení, která dnes přijala vláda, je odstranit tyto legislativní a právní vady,“ vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka.

Kritici předchozímu kabinetu vyčítají, že zvýšení mezd přijal, aniž na ně zajistil dostatek peněz. Lékařský odborový klub varoval, že v dlouhodobě podfinancovaných zdravotnických zařízeních se může stát, že přidání na jedné straně bude kompenzováno snížením jiné složky platu na straně druhé.