Co dělat při ztrátě či odcizení platební karty?

Praha - Platební kartu už má dnes skoro každý. Platit v obchodě či restauraci bez hotovosti nebo vybírat peníze kdekoli a kdykoli potřebujete, má své výhody. Horší situace ale nastane, když zjistíte, že jste kartu ztratili. Nebo vám ji ukradli a vy jste třeba zrovna na dovolené v Řecku. Co dělat v těchto případech? Zeptali jsme se v šesti předních českých bankách a své rady nám poskytl také předseda bezpečnostního výboru Sdružení pro bankovní karty Karel Kadlčák.

Ať už jste doma, nebo na dovolené v zahraničí, postup je vždy stejný. Ztrátu nebo krádež platební karty neprodleně nahlaste bance, která kartu vydala. Všechny banky mají pro tyto účely zřízenu nonstop linku. Zatímco linky určené pro blokaci z ČR jsou zpravidla bezplatné, ze zahraničí musíte vytočit jiné číslo, za které zaplatíte poplatek jako za běžný hovor ze zahraničí. Zablokování je provedeno okamžitě po nahlášení a vám bude do několika dnů vystavena karta nová.

Vždy ale můžete požádat i o expresní vystavení. V případě, že jste v zahraničí a zůstali jste bez peněz, většina bank je schopna vám vystavit kartu náhradní a zaslat ji do místa vašeho dovolenkového pobytu. Tato služba už je ale zpoplatněna, zpravidla podle skutečně vynaložených nákladů banky a může vás přijít i na několik tisíc korun. Podle Karla Kadlčáka lze požádat o vydání emergency karty či přímo hotovosti od kartové asociace, například Visa či MasterCard.

Video Rozhovor s Karlem Kadlčákem
video

Rozhovor s Karlem Kadlčákem

Karel Kadlčák, předseda bezpečnostního výboru Sdružení pro bankovní karty:

„Je dobré mít s sebou předem informaci o kontaktním místě, o tom telefonním čísle, kam je třeba se obrátit.“


Poplatek za blokaci elektronické platební karty se pohybuje většinou kolem dvou set korun. Vyšší částku (až 2000 korun) ovšem zaplatíte v případě, že jste držiteli embosované karty. Embosovaná karta je platební karta, na níž jsou identifikační údaje vyznačeny reliéfním písmem, tedy vystupují z její plochy. Umožňuje platbu tzv. off-line, kdy obchodník kartu otiskne na účtenku a vy platbu potvrdíte podpisem. V případě její ztráty jsou číslo karty, jméno držitele a další náležitosti zařazeny na mezinárodní stoplist. To je výrazně nákladnější, a proto tedy i poplatek za tzv. stoplistaci je vyšší.

Kadlčák zároveň doporučuje, vzít si s sebou na dovolenou více než jednu platební kartu. „Dobré je určitě mít karty různého typu, respektive od různých asociací, protože tím předejdete možným technickým problémům,“ radí.

S náklady pomůže pojištění

Platební kartu je možno proti škodě způsobené ztrátou nebo odcizením pojistit. Maxkarty Poštovní spořitelny jsou pro případ neoprávněného použití v případě ztráty dokonce pojištěny zdarma. Unicredit Bank a Česká spořitelna zase automaticky ručí (i bez sjednaného pojištění) za neoprávněné transakce ztracené nebo odcizené platební karty (bez použití PIN) přesahující částku 4 500 korun ve lhůtě 48 hodin před blokací karty.

U všech bank je pojištění možno sjednat za úplatu. Součástí tohoto pojištění bývá kromě náhrady za neoprávněné operace či odcizenou hotovost i náhrada nákladů vynaložených za současně ztracené nebo odcizené osobní doklady a klíče. Česká spořitelna v rámci pojištění platební karty uhradí i zneužití odcizeného mobilního telefonu a náklady na znovu pořízení odcizeného mobilu. Pojistné se pohybuje řádově ve stovkách korun ročně, záleží to ale samozřejmě na výši pojistného plnění. „Dokonce některé banky nabízejí i pojistit si transakce, u nichž byl použit PIN,“ podotýká Kadlčák.

Desatero správného používání platební karty

A na závěr několik rad, jak se bránit zneužití platební karty. Rady sice sepsala Česká spořitelna, užitečné ale určitě jsou i pro klienty jiných bankovních domů.

1. Chránit se začínáte již při převzetí karty

Při převzetí kartu ihned podepište a pořiďte si kopii podepsaného podpisového proužku.

2. Karta je pouze vaše

Kartu nikomu nepůjčujte - držení karty neoprávněnou osobou zakládá podstatu trestného činu.

3. Chraňte PIN a údaje o kartě

PIN nikomu nesdělujte a v žádném případě PIN neukládejte v blízkosti karty ani nepište na kartu. Zásadně nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky o sdělení údajů o platební kartě (číslo karty, platnost, bezpečnostní kód ze zadní strany karty, případně i PIN).

4. U bankomatu buďte opatrní

Prohlédněte si bankomat, ze kterého chcete vybírat. Při zadávání PIN dbejte na to, aby nikdo za vašimi zády nemohl PIN odpozorovat. Pokud se bankomat chová nestandardně nebo je na něm připevněno nějaké neobvyklé přídavné zařízení, informujte správce bankomatu a raději jděte vybrat jinam. V případě problémů při výběru nepřijímejte v žádném případě „pomoc“ cizích osob (např. rady na opakované zadání PIN). V případě, že bankomat nevydá bankovky, pro jistotu zkontrolujte, zda nebyl na výdejní otvor instalován falešný kryt.

5. Poškozená karta přestává sloužit

Chraňte magnetický proužek a kontakty čipu karty před mechanickým poškozením, např. poškrábáním, a před zmagnetizováním, které může přivodit třeba mobilní telefon, magnetické zapínání kabelky nebo počítač.

6. Ztrátu karty je třeba odhalit co nejdříve

Kartu noste odděleně od osobních dokladů a pravidelně kontrolujte, zda je na svém místě. Ke kartě se chovejte vždy se stejnou pozorností jako ke svým penězům.

7. Při placení kartou buďte pozorní

Při placení kartou sledujte personál obchodu. Dbejte na to, aby vaše karta byla použita pouze na jednom čtecím zařízení a aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Personál prodejny či restaurace by neměl s kartou odcházet mimo váš dohled. Také zkontrolujte, zda vám personál vrátil skutečně vaši kartu. Pokud pojmete podezření, že s platbou nemuselo být vše v pořádku, raději si co nejdříve ověřte, zda transakce byla zúčtována správně. Při jakékoli nesrovnalosti informujte banku.

8. Nákupy bez návštěvy obchodu šetří čas, ale zvyšují riziko

Pokud máte při platbě kartou přes internet nebo telefon jakékoli pochybnosti o obchodníkovi, raději zvolte jiný způsob úhrady. Nejbezpečnější jsou internetové obchody, na jejichž stránkách naleznete loga „Verified by Visa“, resp. „MasterCard Secure Code“.

9. Sledujte své výpisy z účtu

Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a při jakékoli nesrovnalosti neprodleně informujte banku.

10. Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nejrychleji

Při ztrátě nebo odcizení kartu ihned zablokujte. 

Blokace a pojištění platební karty
Blokace a pojištění platební karty
Více fotek
  • Blokace a pojištění platební karty autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/976/97599.jpg
  • Bankomat autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/48/4712.jpg
  • Platba kartou autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/157/15637.jpg