Brusel prověřuje, zda obchodní řetězce nezneužívají své síly

Brusel - Evropská komise prověřuje chování obchodních řetězců. Zkoumá, zda nezneužívají své síly v neprospěch konečných spotřebitelů. Týká se to především trhu s mlékem. Zemědělci si totiž již delší dobu stěžují, že řetězce neustále snižují výkupní ceny mléka až na úroveň, která je pro farmáře likvidační. Ke kontrole chování řetězců Evropskou komisi tlačilo hned několik členských zemí unie.

„Jestliže komise přijde na to, že na trhu nefunguje hospodářská soutěž, nebude váhat využít všech svých pravomocí. Národní úřady, které hlídají hospodářskou soutěž, přitom mají podobné pravomoci a musí hrát důležitou roli v uplatňování práva hospodářské soutěže,“ pohrozila Evropská komise řetězcům. Žádný konkrétní krok, který by chtěla podniknout, kdyby porušení hospodářské soutěže skutečně zjistila, ale zatím nezveřejnila.

„Já osobně po tomto v Česku volám už několik let, já tu iniciativu vítám,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Zdeněk Juračka. „Díky konkurenčnímu prostředí, které v Čechách je, se drží marže tak nízko, že obchod živoří," dodal Juračka. Do budoucna komise počítá s možným vznikem celoevropského systému, který by monitoroval ceny potravin. Ten by měl nejen srovnávat ceny v jednotlivých státech, ale měl by shromažďovat i informace o producentech, zpracovatelích a obchodních řetězcích. Nový systém by se měl týkat všech potravinářských sektorů, nejen toho mlékárenského.