Senát odsouhlasil možné zestátnění bank v potížích a mnoho dalšího

Praha - Stát bude moci v budoucnu přebírat banky, které se ocitly ve vážných finančních potížích. Počítá s tím protikrizová vládní novela zákona o bankách, kterou dnes schválil Senát. Ten odsouhlasil také návrh zákona, který sjednocuje podmínky platebního styku v tuzemsku a Evropské unii. Norma například zkracuje lhůty pro převod peněz v bankách na dva dny ze současných tří. Senát nebyl rovněž proti novému zákonu o pojišťovnictví či proti novému daňovému řádu. Pokud příslušnou normu jako všechny ostatní normy stvrdí svým podpisem ještě prezident Václav Klaus, dočkají se vývozních úvěrů podnikatelé a firmy rovněž z rukou běžných bank.

Vláda tímto návrhem reagovala na současné turbulence na finančních trzích spojených s hospodářskou a finanční krizí. Novela například zjednodušuje proces navýšení kapitálu banky nebo umožňuje centrální bance pružněji reagovat na problémy bank. Ministr financí Eduard Janota ale již při projednávání ve sněmovně ujišťoval, že nejde o reakci na jakékoli bezprostřední nebezpečí, které by nějaké české bance nebo celému bankovnímu sektoru aktuálně hrozilo.

Jak dnes před senátory zdůraznil, jedná se o preventivní opatření pro případ, že by nastala krizová situace. Převzetí banky státem označil ale za krajní řešení v situaci, že by na trhu nebyla žádná soukromá banka, která by byla ochotna problémový finanční ústav převzít. Takzvaný koncept bridge bank má umožnit rychlé převedení banky v problémech na zdravou instituci. Převod se uskuteční za náhradu, která bude určena na základě nezávislého ocenění, uvedl již dříve ministr Janota.

Video Senát schválil mimo jiné část emisních povolenek ČEZu a spol. zdarma
video

Senát schválil mimo jiné část emisních povolenek ČEZu a spol. zdarma

Senát schválil mimo jiné část emisních povolenek ČEZu a spol. zdarma

Reportáž Jana Osúcha

Cílem zákona o sjednocení platebního styku v Evropské unii a jeho členských zemích je mimo jiné upravit regulaci a dohled nad nebankovními poskytovateli plateb, kteří dosud podnikali na základě živnostenského zákona nebo devizové licence při přeshraničních převodech. Dohlížet by na ně měla Česká národní banka.
 

Zákon také stanoví, že poplatky za převody peněz musí být přiměřené a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele. Zákazník by také neměl platit za informace, které mu musí firma poskytnout ze zákona. Regulace bezhotovostních obchodů s cizí měnou a všech peněžních služeb, které dosud upravoval devizový zákon, bude nově komplexně upravena právě v zákoně o platebním styku. Z tohoto důvodu budou devizové licence k těmto činnostem vypuštěny z devizového zákona.

Senát schválil zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Senát dnes schválil také návrh na zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen. Fond zřejmě zanikne ke konci roku 2010. Vládní návrh přitom původně počítal s ukončením činnosti fondu ke konci letošního roku, sněmovna se ale během projednávání přiklonila k návrhu odložit zánik fondu o jeden rok.

V legislativní smršti dnes Senát potvrdil rovněž nový zákon o pojišťovnictví, který má mimo jiné zvýšit informovanost klientů pojišťoven i jejich ochranu. Ano řekli členové horní komory Parlamentu rovněž novému daňovému řádu, podle kterého by se v České republice měly všechny daně vybírat od roku 2011. Rozhodli tak přes zamítavé stanovisko ústavně-právního výboru.

Schváleny rovněž výdajové paušály pro živnostníky či přiměřenost exekucí 

Živnostníci budou moci díky senátorům v budoucnu uplatňovat také vyšší výdajové paušály. Ty mohou využít někteří podnikatelé místo toho, aby podrobně dokládali své výdaje, které si odečítají ze základu daně. Návrh na zvýšení daňových výdajových paušálů je součástí vládní novely zákona o povinném značení lihu. Do novely ho během projednávání ve sněmovně navrhl vložit poslanec ODS Michal Doktor.

Daniela Kovářová o přiměřenosti exekucí:

0„To znamená, že pokud bude pohledávka v řádu stovek korun, tak může exekutor vztáhnout nebo obstavit majetek opět jenom v řádu stokorun.“


Díky novele exekučního řádu, kterou senát schválil, se má rovněž exekuční řízení ještě před koncem roku zjednodušit a zrychlit. Současně by se měla zvýšit ochrana práv účastníků tohoto řízení. Hlavní změnou novely je přiměřenost exekucí, která má zaručit, že zabavovaný majetek nebude mnohem vyšší hodnoty než dlužná částka. Exekutor by tak už do budoucna kvůli vymáhané stokoruně neměl obstavit celý bankovní účet. Hlavním způsobem, jak získat od dlužníka peníze, bude takzvané přikázání pohledávky, poté srážky ze mzdy, a teprve pak bude moci exekutor sáhnout na majetek dlužníka.