Unie zneužívá krizi k centralizaci a regulaci, říká Klaus

Praha - Evropská unie využívá jakékoliv příležitosti k omezení pravomocí členských zemí a k přenášení rozhodování na evropskou úroveň. Exemplárním příkladem je reakce EU na finanční a ekonomickou krizi. Uvedl to v dnešních Hospodářských novinách prezident Václav Klaus. I když byla současná krize rozpoutána v USA a má hlubší ekonomické příčiny, které žádní regulátoři na světě včas nepostihli, hlavním výsledkem boje proti krizi se na evropské úrovni stal důraz na další regulaci, uvedl prezident. Jejím výrazem je vytvoření nového modelu evropského finančního dohledu.

Regulační systém má být tvořen dvěma novými nadnárodními institucemi - European Systemic Risk Board a European System of Financial Supervisors. První z nich má vypracovávat analýzy a odhalovat rizika, která ohrožují ekonomickou a finanční stabilitu na trzích EU. Má dávat členským zemím doporučení k přijetí opatření a hodnotit implementaci těchto doporučení v jednotlivých zemích. Druhá instituce má převzít pravomoci od regulátorů finančního trhu členských zemí, vykonávat dohled nad finančním trhem z evropské úrovně a dávat právní stanoviska, jimiž se národní regulátoři budou povinni řídit. Mandát a právní postavení těchto nových institucí však nejsou jasně vymezeny, upozornil Klaus.

Klaus varuje před podřízením členských zemí evropskému centru

Pokud bude projekt v této podobě přijat, půjde o další oslabení národních orgánů členských zemí nejen v dohledu nad finančním trhem, ale v hospodářské politice vůbec, napsal prezident. Stanoviska a doporučení evropského regulátora budou de facto znamenat podřízení hospodářské politiky členských zemí evropskému centru, a to zcela mimo dosavadní smlouvy. Tato doporučení budou znamenat tlak na vlády a centrální banky členských zemí, který se promítne i do postojů a očekávání finančních trhů a investorů.

Přenesení pravomocí dohledu nad finančním trhem na evropskou úroveň, aniž bude přenesena odpovědnost za důsledky a náklady těchto rozhodnutí, je podle Klause nepřijatelné, neboť ohrožuje schopnost orgánů členských zemí odpovídat za svou hospodářskou politiku. Tento model evropského finančního dohledu směřuje k prosazení centralizace hospodářských politik členských zemí, a to za zády jejich exekutivních i legislativních orgánů, mimo rámec smluv, Evropské rady či Evropského parlamentu, varoval prezident.

Prevencí krizí má být fungování trhů a pořádek na národní úrovni

Připomněl, že ČNB přijala k tomuto projektu velmi kritické stanovisko a upozornila na řadu nepřijatelných rizik. Právě průběh krize ukázal, jak nevýhodná může být pro členské země podřízenost rozhodování nadnárodních institucí. Prevencí opakování krizí není evropská centralizace, ale neokleštěné fungování trhů a pořádek a profesionalita na národní úrovni v orgánech, které za poměry na finančním trhu odpovídají, uzavřel Klaus.

Evropský parlament
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24