Česká solária škodí zdraví, výrazně překračují limity

Praha - Z deseti solárií, která Česká obchodní inspekce v dubnu zkontrolovala, ohrožuje osm zdraví svých zákazníků. Překračovala totiž evropskou normu vyzařování, která je stanovená na 0,3 wattů na metr čtvereční. ČOI varuje, že ze statistického pohledu u těchto provozoven dochází ke zvýšení rizika ohrožení zdraví spotřebitelů, jedná se o takzvané riziko s odloženými následky. Kontrola se uskutečnila už v dubnu, přísnější limity však platí až od května a teprve nyní ČOI získala důkazy o skutečném škodlivém dopadu ozařování v soláriích na lidské zdraví.

„Nebezpečí spočívá v možném vzniku karcinomu kůže, rychlejším stárnutí kůže a dalších dermatologicky nepříznivých jevech,“ upozorňuje ústřední ředitelka ČOI Jana Příhodová. Česká obchodní inspekce kvůli ohrožení zdraví spotřebitelů rozhodla zveřejnit bližší údaje o výsledcích měření včetně identifikace kontrolovaných subjektů.

Největší překročení limitu 0,3:

Daniel Grubl, Sady Pětatřicátníků 33, Plzeň - 0,91
Solárium Prosek, Vysočanská 20, Praha 9 - 0,81
Solárium Consol, Vršovické nám. 1012, Praha 10 - 0,76

Video Brífink ČSSD k Modrému týmu
video

Brífink ČSSD k Modrému týmu

Brífink ČSSD k Modrému týmu

tvrdík modrý tým 3.5.

Vyjádření ODS k výrokům Tvrdíka


ČOI zároveň ovšem upozorňuje, že výběr kontrolovaných solárií byl náhodný, a z výsledků proto nelze odvozovat stav ve všech provozovnách solárií v České republice. „Předběžné výsledky kontrol v ostatních členských státech EU však naznačují, že procento solárií, které nevyhovělo stanovenému limitu maximálního vyzařování, je značně vysoké,“ podotýká Příhodová.

Solária se hájí tím, že limity jsou velmi přísné, a kdyby se měly dodržovat, zákazníci by museli ozařováním trávit delší dobu. Sami proto požadují vyšší intenzitu záření. „Lidé tam budou chodit, budou neopálení, budou tam ležet hodně dlouho a dovedete si představit, když člověk bude ležet 30 minut v soláriu…“ hájila se majitelka solária v Praze 9 Gabriela Menglerová Joudalová.

Světová zdravotnická organizace nedávno zveřejnila závěry, že UV záření před třicátým rokem života zvyšuje nebezpečí výskytu rakoviny kůže o 75 procent. „Hlavní cesta je poučit lidi, jak se chovat, když už chtějí chodit do solária - co by měli sledovat a kdo by tam neměl chodit vůbec,“ říká přednostka kožní kliniky FN Bulovka Jana Hercogová. Soláriím by se měly vyhnout světlé typy lidí a i ostatní lidé by je měli navštívit maximálně dvacetkrát ročně.

Gabriela Menglerová Joudalová
Gabriela Menglerová Joudalová