Počet bankrotů byl v červenci nejvyšší od ledna 2008

Praha - Celkem 129 bankrotů právnických osob bylo vyhlášeno v Česku za červenec. Jedná se o nejvyšší počet od ledna 2008, tedy od platnosti nového zákona. Počet vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů se proti červnu také lehce zvýšil, naopak zpomalilo tempo růstu osobních bankrotů, i když v meziročním srovnání jejich počet vzrostl výrazně. Data vyplývají z informací databáze Cribis.cz.

Dynamika růstu bankrotů podnikatelských subjektů dosáhla v červenci proti předchozímu měsíci 18 procent, u osobních bankrotů pak šlo o necelých šest procent. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se v červenci zvýšil počet bankrotů podniků na téměř dvojnásobek a osobních bankrotů na skoro trojnásobek.

„Pravděpodobně fyzické osoby málo využívají bankrot jako formu zániku, mají mnoho jiných možností,“ zdůvodnil disproporci mezi množstvím firemních a osobních bankrotů člen představenstva Czech Credit Bureau Pavel Finger.

Video Rozhovor s Pavlem Fingerem
video

Rozhovor s Pavlem Fingerem

Rozhovor s Pavlem Fingerem

6.8.2009

David Šmejkal ve Studiu 6


Podíl zrušených konkurzů na jejich celkovém počtu se v červenci snížil. Klesající počet zrušených konkurzů je prý patrný již od května letošního roku. Ještě v dubnu tvořily zrušené konkurzy 15,5 procenta, v červenci to bylo již jen 8,5 procenta.

Pětina bankrotů v Praze, následuje ji Moravskoslezský kraj

Zhruba pětina všech bankrotů podnikatelských subjektů byla vyhlášena v Praze. Na druhém místě skončily společnosti na území Moravskoslezského kraje (14 procent). Podílem kolem osmi procent se na celkovém počtu vyhlášených bankrotů podílely kraje Plzeňský, Královéhradecký, Jihočeský a Ústecký. V červenci se ve srovnání s červnem nejvíce zvýšil počet bankrotů v Plzeňském kraji (o devět) a v Moravskoslezském kraji (o sedm). O osm případů se snížil počet bankrotů v Jihomoravském kraji, o sedm pak v kraji Zlínském.

Pavel Finger, člen představenstva Czech Credit Bureau:

„V Praze je zaregistrováno obrovské množství firem, kolem 120 tisíc, a tomu také odpovídá počet bankrotů. Nicméně ta míra bankrotovosti, čili porovnání počtu firem a množství bankrotů, je v Praze nejnižší v České republice.“


V porovnání s loňským červencem se výskyt bankrotů podniků zvýšil ve všech krajích, i když různou měrou. V celkovém objemu vyhlášených bankrotů se nejvíce snížil podíl Středočeského kraje (o osm procentních bodů), Ústeckého kraje (o tři procentní body), Prahy a kraje Vysočina (shodně o dva procentní body). Opačný vývoj byl v kraji Plzeňském (zvýšení o sedm procentních bodů), Moravskoslezském (o 4,5 procentního bodu) a Olomouckém (o tři procentní body).

Nejvíce vyhlášených bankrotů v červenci

Nejvíce vyhlášených bankrotů bylo v červenci - stejně jako v červnu - u společností z odvětví obchodu (44 případů), s odstupem pak v odvětví služeb pro podniky (14) a stavebnictví (13). V meziročním srovnání se zvýšil podíl vyhlášených bankrotů na jejich celkovém počtu v odvětví nábytku a druhotných surovin a služeb pro podniky (shodně o pět procentních bodů). Opačný vývoj byl u obchodu a dále také ve stavebnictví (rovněž shodně pět procentních bodů).