V Bonnu začaly rozhovory OSN o klimatických změnách

Bonn - V Bonnu dnes začalo třetí kolo rozhovorů OSN o klimatických změnách, které je přípravou na prosincovou mezinárodní konferenci o klimatu v Kodani. Na 2 000 delegátů z celého světa bude do pátku rokovat o plánované nové globální dohodě o ochraně ovzduší, která má nahradit Kjótský protokol z roku 1997, jehož platnost končí v roce 2012. V něm se 37 průmyslových zemí zavázalo snížit emise skleníkových plynů o pět procent ve srovnání s množstvím v roce 1990. Cílem nové dohody je střednědobé a dlouhodobé omezení emisí skleníkových plynů, aby se tak zabránilo postupnému oteplování planety.

Existuje nicméně ještě mnoho otevřených nebo sporných otázek. Proto mají mít bonnské rozhovory podobu intenzivních neformálních konzultací o návrhu smlouvy, aby se všech 192 zemí přiblížilo ke společné linii. Jednání se účastní i Spojené státy, které se ke Kjótskému protokolu nepřipojily. Jedním z témat je podle klimatologa Jana Pretela rovněž financování otázky ochrany životního prostředí. „Je tady ekonomická krize, státy nemají tolik peněz, a aby např. ty rozvojové státy přislíbily do budoucna nějakou pomoc, požadují peníze. Jde o to, kdo ty peníze dá, v jakém poměru a jak ty peníze budou využity,“ řekl v rozhovoru pro ČT24 Pretel.

Cíl snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 o deset až 20 procent ve srovnání s množstvím v roce 1990 dnes oznámil Nový Zéland. Jeho ministr životního prostředí Nick Smith uvedl, že tento záměr si vyžádá velké úsilí, protože nyní se Nový Zéland pohybuje na úrovni 24 procent nad množstvím emisí před 19 lety. „Pouze ve státech Evropské unie došlo k jistému poklesu emisí, ale rozhodně ne k takovému, který sliboval Kjótský protokol. O Kanadě, Austrálii, Japonsku, Novém Zélandu nebo USA ani toto nelze říct, tam emise narůstají, ty vyspělé státy jsou prostě k těm slibům do budoucna trochu laxní,“ je nicméně k podobným slibům vyspělých států klimatolog Pretel skeptický.

Na nynější jednání v Bonnu, kde sídlí sekretariát Rámcové konference OSN o změnách klimatu (UNFCCC), naváže na přelomu září a října mezinárodní schůzka v Bangkoku a počátkem listopadu setkání odborníků v Barceloně. V Kodani se delegáti z celého světa sejdou od 7. do 18. prosince.