Banky střední Evropy prý brzy ožijí

Praha - Ze studie bankovní skupiny UniCredit vyplývá, že oživení bankovnictví v zemích střední a východní Evropy je na obzoru. V současné době sice zažívají banky v postkomunistických zemích náročné období, ale existují zde vyhlídky využití světového ekonomického růstu, který tento region nastartuje. Bankovnímu trhu již nějakou dobu dominuje světová finanční krize a poznamenává celý sektor. Aktéři ve střední a východní Evropě byli ovlivněni krizí z hlediska likvidity, nákladů na financování a úvěrové kvality.

Hlavní brzdou úvěrování je nyní kvalita úvěrového portfolia. „Je důležité zdůraznit, že kvalita úvěrového portfolia je klíčovým diferenciačním faktorem mezi bankami - výkonnost bank na témže trhu se tedy může značně lišit,“ poukázala vedoucí analytického úseku skupiny UniCredit Debora Revoltella.

První krok k zotavení poskytování úvěrů učiní poptávka ze strany firemního sektoru. Pokud jde o bankovnictví pro drobné klienty, lze očekávat, že se rozevřou pomyslné nůžky, jelikož jsou zde značné rozdíly v oblasti hypoték. Dostupnost financování na domácí a zahraniční úrovni zůstane jedním z hlavních hybných momentů růstu.

Šetří se po celém světě 

Krize zapříčinila urychlené zavádění nákladově úsporných opatření na celém světě a bankovnictví ve střední a východní Evropě není výjimkou. V současnosti se nabízejí možnosti pro zvýšení efektivity, například v oblasti mzdových nákladů, poukázala studie.

Po výrazném letošním snížení ekonomické aktivity předpovídají ekonomové skupiny UniCredit v roce 2010 pomalý regionální růst o 1,1 procenta. „Jde sice o pozitivní signál, přesto hospodářský růst nadále zaostává za potenciálem, kterým region střední a východní Evropy disponuje,“ upozornila studie. Podle ní vykazují lepší připravenost rychleji zachytit mezinárodní zotavení středoevropské státy a Turecko.