Měsíční výpisy z účtu budou zdarma, převody do dvou dnů

Praha - Prezident Václav Klaus dnes podepsal sérii zákonů týkajících se financí a pojišťovnictví. Podle jedné z podepsaných norem se od listopadu zkrátí lhůty pro převod peněz v bankách na dva dny ze současných tří. Měsíční výpisy z účtu nově musí být zdarma, což budou některé banky řešit jejich převedením do elektronické formy. Zákon rovněž stanoví, že poplatky za převody peněz musí být přiměřené a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.

Zákon podle České bankovní asociace přináší zvýšenou ochranu klientů v platebním styku a rozšiřuje bezplatné služby pro klienty. K nim patří například zasílání měsíčních výpisů o stavu účtu nebo poskytování informací před uzavřením smlouvy a v době jejího trvání. Zákazník by také neměl platit za informace, které mu musí firma poskytnout ze zákona.

Cílem zákona je mimo jiné upravit regulaci a dohled nad nebankovními poskytovateli plateb, kteří dosud podnikali na základě živnostenského zákona nebo devizové licence při přeshraničních převodech. Zákon vyjmenovává celkem sedm druhů platebních služeb, jako je například vložení nebo výběr hotovosti. Platební službou ale nebude například směnárenská činnost, vydávání směnek a šeků nebo vydávání poukázek na zboží.

Klienti se dozví více o svých pojišťovnách

Nový zákon o pojišťovnictví má zase zvýšit informovanost klientů pojišťoven i jejich ochranu. Spotřebitelé by měli nově být například informováni o finanční situaci pojišťovny či o složení jejích akcionářů, zájemci o uzavření životního pojištění pak také třeba o riziku investice. Zákon naopak pojišťovnám dává výjimku umožňující diskriminovat určité klienty. Budou moci zohledňovat věk, pohlaví nebo zdravotní stav.

Stát začne více podporovat exportéry

Proti hospodářské krizi je zacílený zákon umožňující poskytovat státem podporované exportní úvěry i běžným komerčním bankám. Dosud zprostředkovávala státní podporu vývozu státem vlastněná Česká exportní
banka, novela umožní úvěrování komerčním bankám prostřednictvím
takzvaného mechanismu vyrovnávání úrokových sazeb. Zlepšit by se měly rovněž možnosti pojištění exportních a investičních úvěrů zahraničním společnostem ovládáným českými firmami.

Další novela, jejíž platnost dnes prezident svým podpisem stvrdil, umožňuje živnostníkům odečítat si z daně vyšší výdajové paušály. Klaus také podepsal zákon, který by měl usnadnit sběr použitých baterií - rozšíří síť sběren a také prodejny budou muset automaticky baterie odebírat zpět od zákazníků.