Ceny průmyslových výrobků v červenci opět rekordně klesly

Praha – Podle studií Českého statistického úřadu klesly ceny průmyslových výrobců v červenci o 4,9 procenta, což je opět největší meziroční pokles od začátku sledování v roce 1991. Týká se zejména koksárenských, ropných a kovodělných výrobků. Ceny průmyslových výrobců se s odstupem promítají do cen pro konečné spotřebitele. Nárůst cen zaznamenala například elektřina či plyn.

Podle statistiků klesly zejména ceny koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 38,1 procenta, obecných kovů a kovodělných výrobků o 16,1 procenta a potravinářských výrobků o 5 procent. Naopak vzrostly především ceny elektřiny, plynu a páry o 10,9 procenta, nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 3,6 procenta a dopravních prostředků o 1,9 procenta. Ceny stavebních prací byly meziročně vyšší o 0,7 procenta. Podle statistiků je tento meziroční růst nejmenší za celou dobu sledování od roku 1995.

Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 5,9 procenta. Tržby za služby ve druhém čtvrtletí klesly meziročně o 10,5 procenta, což byl nejvyšší pokles od počátku časové řady za služby, tedy od roku 2006. Celkový výsledek tržeb nejvíce ovlivnil negativní vývoj v dopravě a skladování.

Dovozní ceny již třetí měsíc klesají

Vývozní ceny se v červnu meziročně zvýšily o 1,5 procenta. Dovozní ceny naopak meziročně klesly o 3,3 procenta a snižovaly se tak již třetí měsíc za sebou. Z významnějších skupin rostly pouze ceny strojů a dopravních prostředků a ceny průmyslového spotřebního zboží. Naopak významnější pokles v červnu zaznamenaly ceny ostatních surovin, minerálních paliv a potravin.

Export
Export