FED prodlouží program poskytování úvěrů

Washington - Americká centrální banka (FED) prodlouží program poskytování úvěrů pro domácnosti, malé a střední podniky a pro firmy na realitním trhu. FED sdělil, že levné úvěry v rámci programu Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) bude jednotlivcům a malým podnikům poskytovat až do 31. března 2010, zatímco původně předpokládal ukončení programu k 31. prosinci 2009. Smyslem programu je pomoci normalizovat situaci na úvěrových trzích, kde stále panuje nervozita. Banky tak pořád nejsou ochotny půjčovat peníze v takových objemech a za takových podmínek jako před finanční krizí. I když program úřadu, kterému šéfuje guvernér Ben Bernanke, bude fungovat i nadále, nabídka a typy půjček se nerozšíří.

Program TALF začal fungovat letos v březnu. Peníze, které program poskytuje, se pak využívají k nákupu cenných papírů krytých úvěry. Zpravidla jde o půjčky na nákup automobilů či platby školného. Využívá se ale také na půjčky na nákup vybavení pro podniky a půjčky, které garantuje úřad Small Business Administration.

FED spolu s ministerstvem financí ve společném sdělení také uvedly, že se až do poloviny příštího roku prodlužuje i platnost programu na podporu úvěrů na trhu komerčních nemovitostí. Nebude se ale prodlužovat program krytí aktiv, kde z důvodu nevyhovující kvality není možné pomoc přiznat ani v současné době.

FED ve spolupráci s ministerstvem financí poskytuje podporu tak, že odkupuje cenné papíry kryté stanovenými aktivy. U prvního typu půjček se prodloužení programu vztahuje jak na nově vydané cenné papíry, tak na starší emise. U druhého typu, který je určen na podporu realitního trhu, se ale nabídka vztahuje pouze na nově emitované cenné papíry.