Na podporu českého exportu budou příští rok možná chybět miliardy

Praha – Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) může příští rok chybět až 5,9 miliardy korun na garance pro české exportéry. Tvrdí to vývozci, kteří výhled na rok 2010 považují za katastrofický. Žádají proto stát, aby prostředky určené na podporu exportu navýšil, a zdůrazňují, že se to České republice mnohonásobně vrátí. Ministerstvo financí bude s exportéry o navýšení pojistné kapacity EGAP teprve jednat. Vzhledem k vysokému deficitu a množícím se požadavkům na jeho snižování jsou ale vyhlídky na navýšení rozpočtu EGAPu jen minimální.

„Pokud se naplní nejčernější scénáře, pak nám v pojistných fondech bude v roce 2010 chybět 5,9 miliardy korun. Tato částka představuje 62 miliard korun nerealizovaného exportu,“ upozornil ředitel Mezinárodní obchodní komory v ČR Vladimír Šiška. Letos se podle něj EGAPu nedostává 1,7 miliardy korun, pomocí kterých by se mohl zaručit za vývoz v hodnotě 19 miliard korun.

Exportéři požadují od státu dorovnání pojistných fondů na úroveň, která jim zajistí plnohodnotnou státní garanci veškerého realizovaného vývozu. „Do roku 2008 byly možnosti EGAPu zajistit garance vývozců vyšší, než jaká byla skutečná poptávka mezi exportéry. Zlom nastal v loňském roce, kdy se poměr poprvé obrátil v neprospěch vývozců. Vyhlídky na rok 2010 už jsou téměř katastrofické,“ upozornil Šiška. V roce 2010 by podle něj pojistná kapacita EGPu dosahovala 25 až 30 miliard korun, přičemž očekávaná poptávka českých exportérů bude zhruba trojnásobná a měla by činit až 100 miliard korun.

Ministerstvo je ochotné o EGAPu jednat

Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob k požadavku vývozců řekl, že situace ohledně státního rozpočtu na příští rok je nyní velmi napjatá a na straně výdajů se musí zvažovat každá koruna. „Podporu exportu ale považujeme za mimořádně důležitou, takže o navýšení pojistné kapacity EGAPu budeme ještě jednat,“ uvedl.

Státní exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP loni pojistila vývozní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v celkovém objemu 43 miliard korun. Pojistné smlouvy, jichž loni EGAP uzavřela 286, by měly uvést do života kontrakty za 95 miliard korun.

Ředitel Mezinárodní obchodní komory v ČR Vladimír Šiška:

„Schopnost státu poskytnout garance českým exportérům považuji za jedno ze základních prorůstových opatření, které lze v současné době učinit. Chybějící prostředky v pojistných fondech by pro českou výrazně proexportní ekonomiku byly v době recese těžko překonatelnou překážkou.“


„Pokud se naplní nejčernější scénáře, pak nám v pojistných fondech bude v roce 2010 chybět 5,9 miliardy korun. Tato částka představuje 62 miliard korun nerealizovaného exportu,“ upozornil ředitel Mezinárodní obchodní komory v ČR Vladimír Šiška. Letos se podle něj Etapě nedostává 1,7 miliardy korun, pomocí kterých by se mohl zaručit za vývoz v hodnotě 19 miliard korun.

Exportéři požadují od státu dorovnání pojistných fondů na úroveň, která jim zajistí plnohodnotnou státní garanci veškerého realizovaného vývozu. „Do roku 2008 byly možnosti EGAPu zajistit garance vývozců vyšší, než jaká byla skutečná poptávka mezi exportéry. Zlom nastal v loňském roce, kdy se poměr poprvé obrátil v neprospěch vývozců. Vyhlídky na rok 2010 už jsou téměř katastrofické,“ upozornil Šiška. V roce 2010 by podle něj pojistná kapacita EGPu dosahovala 25 až 30 miliard korun, přičemž očekávaná poptávka českých exportérů je trojnásobná a měla by činit až 100 miliard korun.

Ministerstvo je ochotné o EGAPu jednat

Mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob k požadavku vývozců řekl, že situace ohledně státního rozpočtu na příští rok je nyní velmi napjatá a na straně výdajů se musí zvažovat každá koruna. „Podporu exportu ale považujeme za mimořádně důležitou, takže o navýšení pojistné kapacity EGAPu budeme ještě jednat,“ uvedl.

Státní exportní garanční a pojišťovací společnost EGAP loni pojistila vývozní úvěry, bankovní záruky a investice v zahraničí v celkovém objemu 43 miliard korun. Pojistné smlouvy, jichž loni EGAP uzavřela 286, by měly uvést do života kontrakty za 95 miliard korun.