Podnikatelské inkubátory: Když potřebujete rozjet byznys a nemáte zkušenosti

Praha - Každým rokem přibývají v Česku podnikatelské inkubátory. Jedná se o „líhně“ pro nové firmy, které jim pomáhají do začátků. Například dotují nájemné, vybaví kanceláře nebo poskytnou připojení k internetu. Takové výhody může ale využít jen firma s novým neotřelým nápadem, po 3 až 5 letech se navíc musí postavit na vlastní nohy. Jenom v ČR se přitom může obrátit na téměř 40 podnikatelských inkubátorů.

Za vznikem podnikatelského inkubátoru přitom stojí obchodní nápady studentů. „Sami se často báli začít. Neměli k tomu splněno řadu vstupních podmínek, kapitál, know-how, kontakty a tak dále,“ jak uvádí zakladatel a manažer projektu Podnikatelský inkubátor při VŠE Miroslav Křížek.

Inkubátory ovšem neslouží jen studentům, přestože jejich velké množství v ČR i zahraničí je přidruženo k nějaké vysoké škole. „I na VŠE jsme otevření spolupráci s širokou veřejností,“ přiblížil Křížek. Podnikatelské inkubátory poskytují v první řadě poradenství, dále pak vzdělávací programy i setkání s jinými úspěšnými podnikateli, což je podle Křížka významným motivačním faktorem pro začínající byznysmeny.

Video Miroslav Křížek ve Studiu 6
video

Miroslav Křížek ve Studiu 6

V Česku lze využít služby skoro 40 podnikatelských inkubátorů. Většinou jsou spolufinancovány z fondů Evropské unie, často s jejich provozem finančně pomáhají i soukromé subjekty, univerzity a kraje či města. Například zrovna dnes se začne stavět další podnikatelský inkubátor ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.

Hlavním smyslem vzniku podnikatelského inkubátoru je poskytnout praktickou pomoc těm, kteří mají dobrý podnikatelský záměr týkající se výroby nebo poskytování služeb a těm, kteří hledají všestrannou pomoc při rozjezdu svého podnikání. Podnikatelům umístěným v inkubátoru jsou poskytovány komplexní poradenské služby, pomoc při získávání finančních prostředků, kontakty na potencionální odběratele, dodavatele a partnery, pomoc při získávání lidských zdrojů a řada dalších výhod. (Zdroj: http://podnikat.cz)

Vysoká škola ekonomická
Vysoká škola ekonomická