UniCredit Bank dostala od ČNB pokutu tři čtvrtě milionu korun

Praha - Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu 750 000 korun UniCredit Bank Czech Republic, a to za porušení pravidel, která má banka dodržovat jako takzvaný depozitář fondů kolektivního investování. UniCredit Bank uvedla, že rozhodnutí ČNB respektuje. Banka jako depozitář eviduje majetek fondu a průběžně kontroluje, zda fond nakládá s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

„UniCredit respektuje rozhodnutí ČNB, jež padlo po dlouhodobějším jednání obou stran. Banka pokutu, která jí byla udělena, zaplatí,“ oznámil mluvčí UniCredit Bank Tomáš Pavlík.

Podle ČNB například UniCredit Bank neoznamovala porušení limitu investování do akcií jediného emitenta nebo neprováděla řádně kontrolu opodstatněnosti plateb prováděných z majetku fondů kolektivního investování a penzijních fondů či kontrolu oceňování majetku fondů kolektivního investování. Jména fondů ČNB neoznámila.

V letošním prvním pololetí hospodařila UniCredit Bank Czech Republic s čistým ziskem 1,2 miliardy korun. UniCredit Bank Czech Republic měla na konci června objem aktiv 258,2 miliardy korun a byla tím čtvrtou největší bankou na trhu.