Češi letos vyhlásili 1326 osobních bankrotů, třikrát víc než loni

Praha - V Česku bylo od ledna do konce srpna letošního roku vyhlášeno 1326 osobních bankrotů, což je třikrát více než za stejné období loňského roku, kdy bylo vyhlášeno 438 osobních bankrotů. Jedná se současně o dvakrát vyšší počet než za celý loňský rok, kdy jich bylo vyhlášeno celkem 722. Čísla vyplývají z informací portálu Cribis.cz, které poskytla společnost CCB - Czech Credit Bureau.

Návrh na osobní bankrot smí podat jen nepodnikatel, který má více než jednoho věřitele a prokáže, že je v jeho možnostech v průběhu pěti let od vyhlášení bankrotu splatit alespoň 30 procent dlužné částky. Osobní bankrot se může stát řešením i pro předlužené fyzické osoby podnikatele, avšak pouze v případě, že v době podání žádosti mají ukončené živnostenské oprávnění, a jsou tudíž považováni za nepodnikatele, uvedla vedoucí analytického oddělení CCB - Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Jana Tvrdková, prezidentka Exekutorské komory

„Lidé jsou více zadlužení, na svých platech mají více exekucí, exekucemi jsou postiženy i dávky sociálního zabezpečení, důchody. Obecně klesá vymahatelnost.“

Video Rozhovor s Věrou Kameníčkovou
video

Rozhovor s Věrou Kameníčkovou


V současnosti dochází k postupnému navyšování podílu počtu osobních bankrotů na celkovém počtu vyhlášených bankrotů, tedy včetně bankrotů právnických osob a fyzických osob podnikatelů. Zatímco za prvních osm měsíců roku 2008 se osobní bankroty podílely na celkovém počtu vyhlášených bankrotů 40 procenty, ve stejném období letošního roku to bylo již 58 procent. 

Ovšem v těchto dvou obdobích se nezměnil podíl návrhů na osobní bankrot na celkovém počtu podaných návrhů a představoval 41 procent. V praxi to tedy znamená, že se počet návrhů na osobní i firemní bankroty vyvíjí podobně rychle, liší se však rychlost, s jakou tyto návrhy řeší soudy, dodala Kameníčková.

Dlužníci musí jednat včas

„Návrh na insolvenční řízení a návrh na oddlužení je po formální stránce velmi složitý. Ze zkušeností naší poradny bych doporučovala každému minimálně zkonzultovat podání toho návrhu,“ vysvětlila Alena Doubková z Poradny při finanční tísni. Experti navíc dodávají, že lidé musí s řešením začít včas. Poté, co je navštíví exekutor, už bývá pozdě. Dluh do té doby jednak navýší úroky a také náklady na vymáhání, takže by jim na oddlužení nemusely zbýt peníze.

Institut osobních bankrotů funguje od loňského ledna. Jeho cílem je usnadnit život lidem, kteří přecenili své schopnosti splácet půjčky.