Hnát: Nevýstavba radaru nás ekonomicky nezabolí

Praha - Takřka před rokem - 1. října 2008 – česká vláda souhlasila s dohodou o strategické spolupráci s USA v oblasti protiraketové obrany, známou jako rámcová dohoda. Ta měla umožnit zapojení českých vědeckých a průmyslových subjektů do vývoje protiraketového deštníku. Americký radar v Česku ani raketové silo v Polsku nicméně nakonec nebudou. Spojené státy totiž opouštějí plán na výstavbu protiraketového štítu ve střední Evropě. Podle Pavla Hnáta z katedry světové ekonomiky na Vysoké škole ekonomické nicméně Česká republika na stornování plánu na výstavbu radaru v České republice moc tratit nebude.

„Ekonomický dopad radaru měl být spíše neutrální, protože každý podíl české firmy by samozřejmě podléhal vysoké konkurenci při zadávání zakázek,“ tvrdí Pavel Hnát v rozhovoru pro ČT24. Dodává, že české firmy by musely prokázat vysokou kvalitu a odbornost a soutěžily by zejména s firmami americkými, které by si dle slov Pavla Hnáta zakázky „velmi dobře pohlídaly“.

Pavel Hnát pro ČT24:

„Všichni odborníci se shodovali, že celkově ten dopad by nebyl výrazně pozitivní, takže v ekonomické oblasti nepřicházíme až tak o tolik.“

Video Reportáž Davida Borka
video

Reportáž Davida Borka

Reportáž Davida Borka

17.9.2009 Ud

Rozhovor s Pavlem Hnátem

Expert z Vysoké školy ekonomické se domnívá, že již nastartované projekty, směřující hlavně do rozvoje infrastruktury, své uplatnění najdou, terno nicméně pro české firmy opět představovat nebudou. Již v době, kdy byla výstavba radaru v Česku ve hře, nešel podle Hnáta přeceňovat ani pozitivní dopad na zaměstnanost.

Dříve zazněly rovněž úvahy, že radar a rakety nebudou realizovány kvůli ekonomické krizi. S tím nicméně Pavel Hnát nesouhlasí. „Demokratická administrativa těmto projektům jak známo fandí méně než administrativa republikánská, ty důvody jsou tedy spíše mezinárodněpolitické než díky krizi,“ vidí Hnát podstatnější vliv na změnu názoru spíše ve výměně amerického prezidenta.

Spolupráce ve vědě a výzkumu bude pokračovat

Česko-americkou kooperaci ve vědě a výzkumu předpokládá takzvaná Deklarace strategické spolupráce, což je jedna z doprovodných smluv k hlavní dohodě o umístění radarové základny na českém území. Deklarace předpokládá vznik skupiny na úrovni náměstků ministrů obrany, na jejíž práci se budou podílet i zástupci ministerstev zahraničí. Má se zabývat výměnou informací, spoluprací při výzkumu v obranném průmyslu a pomocí při transformaci české armády. „Prezident Obama mě ujistil, že USA v této věci svůj přístup nezmění,“ potvrdil český premiér Jan Fischer.

Některé body Deklarace strategické spolupráce, které se týkají vědecké a vojenské spolupráce:

Spojené státy a Česká republika hodlají hledat možnosti, jak:

- zkoumat společné investice v oblasti průmyslových bezpečnostních a obranných technologií

- podporovat a rozvíjet výzkum a vývoj v oblasti obranných technologií

- podporovat rozvoj hlubší průmyslové a technologické spolupráce v souladu s příslušnými zákony a předpisy obou států

- připravovat, vyjednávat a uzavírat mezinárodní smlouvy k podpoře průmyslové, výzkumné a technologické spolupráce ve vyzbrojování v souladu s pozicemi dané země

- uzavřít rámcovou dohodu k protiraketové obraně, aby tyto smluvní strany mohly hledat příležitosti pro společný výzkum, vývoj, testování a vyhodnocování, včetně spolupráce mezi průmysly obou zemí týkající se systémů protiraketové obrany.