Dražby exekuovaného majetku mají internetové stránky

Praha – Exekutorská komora dnes spustila ostrý provoz portálu dražeb. Na internetové adrese zatím soudní exekutoři dobrovolně zveřejňují aktuální přehled dražeb nemovitostí, od listopadu k nim přibude seznam movitých věcí. Zájemce zde najde popis objektu i informaci o místě a termínu aukce a vyvolávací ceně.

V současnosti je podle člena prezidia Exekutorské komory Davida Koncze na portálu evidováno zhruba 570 dražeb nemovitostí. „Slibujeme si od portálu nejen to, že konečně utne všechny spekulace o tom, že dražby soudních exekutorů neprobíhají vždy transparentně, ale především, že bude obrovským přínosem pro dlužníky i věřitele,“ řekl Koncz.

Prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková:

0„Jeho cílem je ztransparentnění, zprůhlednění všech dražeb prováděných soudními exekutory a soustředění všech dražeb do jednoho místa.“

Video Odbory k návrhům ODS
video

Odbory k návrhům ODS

Odbory k návrhům ODS

2403

Brífink ODS o zneužívání sociálních dávek

Čím větší bude podle něj informovanost o dražbách, tím větší bude účast na nich, a tím větší může být i výtěžek. Zvýší se tak pravděpodobnost, že budou uspokojeni všichni věřitelé a že dlužník vypořádá všechny své dluhy. Soudní exekutoři v současnosti nemají zákonnou povinnost dražby na portálu zveřejňovat. Od 1. listopadu se ale tento portál stane zdrojem dat pro zpoplatněnou Centrální evidenci exekucí, v níž je povinnost tyto informace zveřejňovat. Hlavní výhodou portálu podle mluvčí Exekutorské komory Moniky Zajícové je, že je zdarma.

Ročně se uskuteční přes 2000 dražeb

Podle Koncze se dražba na portálu objeví ve chvíli, kdy je vydána dražební vyhláška, tedy když je jasné místo a datum konání a cena draženého majetku. Může to být podle něj tři měsíce až rok od doby jejího zabavení. Do doby zahájení exekuce může dlužník svou pohledávku uhradit a zabavenou věc získat zpět. Statistika dražeb podle Koncze neexistuje, odhaduje ale, že se jich ročně uskuteční 2 000 až 2 500.

„Dražby jsou pro lidi lákavé, vyvolávací ceny se pohybují okolo dvou třetin tržní ceny,“ podotkl ekonomický redaktor Michal Kebort ve Studiu ČT24. „Chtěli bychom, aby se výnosy z dražeb vyrovnaly právě těm tržním cenám,“ uzavřel Koncz.

Jana Tvrdková
Jana Tvrdková