Svět by měl investovat do zelené ekonomiky

Praha - Zelená ekonomika jako princip trvale udržitelného rozvoje a možné východisko z krize – to bylo téma pražského setkání světových i domácích expertů, podnikatelů a politiků, které sezval ministr životního prostředí Ladislav Miko. Více investovat do redukce závislosti na fosilních a do nízkouhlíkových technologií doporučuje rozvinutým zemím profesor ekonomie Edward Barier. Jeho názory souzněly s myšlenkami exprezidenta Václava Havla, který konferenci zaštítil.

Podle nich především západní společnost vyčerpává přírodní zdroje příliš rychle. Společnost si podle exprezidenta přestala vážit energie a nezná její hodnotu. Havel poukázal například na to, že zatímco počet obyvatel Česka zůstává stejný, spotřeba energie stoupá. Země by si podle něj měla také vybrat, zda bude rozvíjet jadernou energetiku, nebo bude těžit uhlí, oboje dohromady je podle něj zbytečné.

„Nyní lidská společnost projídá svou budoucnost, přírodní zdroje spotřebovává o 35 procent rychleji, než planeta stíhá obnovit,“ upozornil vedoucí mezinárodního vědeckého týmu Ekonomika ekosystémů a biodiverzity (TEEB) Pavan Sukhdev.

Video Svět by měl investovat do zelené ekonomiky
video

Svět by měl investovat do zelené ekonomiky

Nástroje ke zlepšení situace jsou změny cenové a daňové politiky tak, aby do cen byly promítnuty všechny náklady, tedy včetně dopadů na životní prostředí, a zlepšení komunikace s veřejností.