BusinessEurope: Česko patří mezi země, které se v krizi drží nejlépe

Praha – Česko patří v rámci Evropské unie mezi ty státy, které se nejlépe vypořádávají s následky hospodářské recese. Spolu se Slovenskem, Polskem a Maďarskem se blíží průměrné ekonomické úrovni EU a udržuje si výbornou úroveň vnější konkurenceschopnosti. Kladné hodnocení si Česká republika vysloužila v rámci pololetního barometru Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. Ta sdružuje čtyři desítky národních zaměstnavatelských svazů z 34 evropských zemí.

BusinessEurope, jehož členskou organizací je i Svaz průmyslu a dopravy ČR, ve svém barometru Jaro 2010 hodnotí výkon zemí EU a Norska a Švýcarska podle klíčových ukazatelů, jakými jsou stupeň využití práce, produktivity, investic, konkurenceschopnosti, veřejných financí a stav realizace strukturálních reforem u jednotlivých členských zemí v roce 2009.

Česko si ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi udržuje vysoké hodnocení, zejména pokud jde o exportní výkonnost (čtvrté místo z 29 zemí). Kladné body nabralo také v oblasti veřejných financí (10. místo z 29 zemí) a i přes loňské a současné zhoršení patří mezi země s lepšími výsledky. Podle Svazu průmyslu tedy zemi nehrozí bezprostředně osud Řecka nebo Irska a Slovinska, kde se rovněž prudce zhoršily veřejné finance, či dalších zemí, jakými jsou Maďarsko a Estonsko, které musely přijmout velmi tvrdá rozpočtová opatření.

„Udržitelnost veřejných financí je společný problém. Situace je v různých zemích odlišná v závislosti na výši veřejného dluhu a strukturálního deficitu, rozdílech v propadech systémů sociální ochrany a potencionálního růstu jednotlivých ekonomik. Udržitelnost je ovšem všeobecným cílem a společnou obavou členských států EU,“ uvedla Vladimíra Drbalová, která zastupuje svaz v Bruselu.

Jen průměrné hodnocení si Česko vysloužilo v oblasti daňové zátěže a hodnocení rozpočtových reforem v souvislosti s demografickým vývojem - v obou případech na 12. místě. Poměrně vyšší jsou náklady práce, 18. místo z 29 hodnocených evropských zemí, a nepříznivá je informace ohledně produktivity práce (22. místo). V produktivitě práce se Česko ocitlo těsně za Slovenskem, ale před Maďarskem a Polskem.

Ve srovnání jednotlivých evropských ekonomik dopadly vedle České republiky dobře například ještě Dánsko, Německo a Rakousko. Naopak nejhůř si v žebříčku BusinessEurope vedly Litva, Řecko a Španělsko, které vykázaly špatné ekonomické výsledky zejména v ekonomickém výkonu, zaměstnanosti, veřejných financích a investicích. Také Irsko, Slovinsko a Velká Británie vykázaly slabší pozici a odolnost svých ekonomik v podmínkách recese a poměrně výrazné zhoršení ekonomických ukazatelů.

Největší překážky konkurenceschopnosti Evropy leží podle barometru uvnitř národních ekonomik a souvisejí s úrovní národních reforem. Jako priority a doporučení pro národní vlády označilo 40 členských zaměstnavatelských svazů BusinessEurope orientaci na udržitelnost veřejných financí, finanční trhy a přístup k financím, vzdělávání a celoživotní vzdělávání, sektorově specifickou regulaci a výzkum, vývoj a inovace.

Práce v Nošovicích
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24