Dříve se bojovalo za kvalitu, dnes za práva spotřebitelů

Praha – Už po sedmadvacáté se dnes slaví Světový spotřebitelský den. Organizace chránící práva zákazníků se ale poprvé neformálně sešly už před padesáti lety ve skromném počtu pěti účastníků. V současnosti má jejich asociace už 220 členů ze 115 zemí. Evropští spotřebitelé mají dnes lepší pozici než před padesáti lety. Jak zmiňovali zástupci spotřebitelských organizací, tehdy se bojovalo se za to, aby si spotřebitelé mohli kupovat kvalitní potraviny. Dnes se více bavíme o právech spotřebitelů a reklamacích.  

Při zjišťování situace mezi spotřebiteli v Evropské unii, jestli se cítí bezpečně při nákupech přes internet, tak kladně odpovědělo pouze dvanáct procent. Čtrnáct procent řešilo loni problém při nákupech na internetu. Při zahraničním nakupování je to ještě horší. Více než polovina spotřebitelů deklaruje, že by ráda nakupovala přes hranice, ale ve skutečnosti nakupuje takhle jen sedm procent obyvatel Evropské unie.

Novinek v oblasti spotřebitelského práva je celá řada, konference se účastnili i dva komisaři. Připravuje se směrnice na ochranu spotřebitelů, ta by měla shrnout čtyři dosavadní směrnice (obchody na dálku, obchody uzavírané mimo provozovny určené pro běžné podnikání, nepřiměřená smluvní ujednání a záruky). V současné době ta nová směrnice by měla v rámci tvrdé harmonizace, tudíž by se státy nesměly odchýlit ani jedním směrem (ani pro spotřebitele, ani proti).

Video Telefonát Michala Keborta
video

Telefonát Michala Keborta

Telefonát Michala Keborta

15.3.2010

Ochrana spotřebitelů v Evropě

Zákaznice na internetové aukci
Zákaznice na internetové aukci