Pro novou „desetiletku“ EU má Česko tři priority

Praha – Českými prioritami při dojednávání hospodářské strategie Evropské unie do roku 2020 jsou zaměstnanost, kvalitativní růst a konkurenceschopnost. Senátorům to dnes řekl ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel. Uvedl to v rámci informace o přípravách na nadcházející summit EU, který má podle něj příští týden schválit celkové zaměření strategie s názvem Evropa 2020 a projednat její hlavní cíle.

Evropská unie by podle návrhu Evropské komise měla během nadcházejícího desetiletí zvýšit míru zaměstnanosti u populace ve věku 20 až 64 let ze současných 69 na nejméně 75 procent. Komise chce také třeba navýšit výdaje na vědu, výzkum a inovace, zvýšit podíl vysokoškoláků či snížit počet lidí ohrožených chudobou. Dokument podle analytiků ale neuvádí, jak cílů dosáhnout a nereflektuje různorodost evropských zemí.

Hrozí ale stejný osud jako Lisabonské strategii

Rovněž senátoři z ODS byli kritičtí k obecnosti návrhu. Podle kritiků i novému plánu hrozí osud neúspěšné lisabonské strategie, podle níž se unie měla do letoška stát nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou světa. Lisabonská strategie ztroskotala na neochotě členských států provést navržené reformní kroky, shodovali se místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková (ČSSD) a Miroslav Škaloud (ODS) ze senátního evropského výboru.

Ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel:

„Ne všechny cíle, jak je navrhuje Evropská komise, považujeme za realistické.“

„Nejsme příliš spokojeni s nedostatečným důrazem na význam strukturálních reforem a na nutnost růstu produktivity práce. Jsme proti plošné kvantifikaci cílů, budeme prosazovat, aby byly zohledněny národní specifikace. Uvítali bychom větší důraz na zlepšení podnikatelského prostředí a detailnější rozpracování problematiky vnitřního trhu,“ vypočítával Chmel.

Ministr nicméně poznamenal, že je zájem přijmout agendu co nejjednodušší, což si ale vyžádá hodně dlouhé vyjednávání mezi členskými státy evropské sedmadvacítky. Definitivní podoba obsahu i řízení strategie by měla být stvrzena na červnovém summitu, připomenul Chmiel. Evropský summit by měl podle ministra také schválit strategii EU pro vnitřní bezpečnost.