České patenty tvoří jen desetinu patentů přihlášených v ČR

Praha – Češi málo patentují. Tuzemské patenty totiž tvoří jen necelou desetinu všech patentů, které nyní platí v České republice. Podle ministerstva průmyslu a obchodu si tak české podniky své inovace nedostatečně chrání. Zastáváme tak za řadou evropských zemí, kde si firmy inovace nechávají patentovat mnohem častěji.

Podle Českého statistického úřadu bylo ke konci loňského roku v Česku evidováno 21,8 tisíc platných patentů, z čehož na české přihlašovatele připadlo jen zhruba 2000 z nich. Německé firmy se na tomto čísle podílely 31,8 procenty, firmy z USA 12 procenty, následovaly je francouzské podniky s 8,5 procenty a Švýcarsko se 7,6 procenty. Přihlašovatelé z Evropské unie u nás drží 74 procent všech patentů.

Například v roce 2007 ochranu práv duševního vlastnictví neuplatňovalo 62 procent tuzemských inovačních podniků. Hlavními důvody jsou vysoké náklady na jejich pořízení a držení a komplikovaný postup při jejich získávání. 

Podobné je to i s počtem přihlašovatelů z ČR u Evropského patentového úřadu (EPO). Mezi lety 1993 a 2007 byl jejich počet minimální. V roce 2007 se Češi na celkovém počtu přihlašovatelů podíleli 0,08 procenty. Počet udělených patentů přihlašovatelům z ČR u Úřadu pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech je ještě nižší a pohybuje se od devíti v roce 1996 do 24 patentů v roce 2003.

V roce 2009 bylo uděleno nebo ověřeno s účinky pro Českou republiku celkem 4702 patentů, kterých bylo ve srovnání s rokem 2003 o 2899 více. Tuzemští přihlašovatelé loni podali u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR 788 patentových přihlášek.

ČSÚ o nárůstu přihlašovatelů v roce 2009

„Tento nárůst byl z velké části zapříčiněn přístupem ČR k Evropské patentové úmluvě, a tím i k možnosti dosažení patentové ochrany na území ČR prostřednictvím evropského patentu, jež využívají především zahraniční přihlašovatelé.“

„Pouze 29 z 385 patentů udělených tuzemským přihlašovatelům bylo v high-tech oblasti, 18 v biotechnologiích a čtyři v oblasti obnovitelných zdrojů.“


V posledních čtyřech letech Český statistický úřad zaznamenal výrazný nárůst počtu patentových přihlášek, a to především ve vysokoškolském sektoru - z 31 v roce 2005 na 136 v roce 2009. Podobný trend lze pozorovat také u zapsaných užitných vzorů, jejichž počet ve vysokoškolském sektoru vzrostl z deseti v roce 2004 na 176 v roce 2009.