Evropští spotřebitelé jsou na tom hůř než před rokem

Brusel - Ve velké většině zemí Evropské unie se loni proti předchozímu roku zhoršilo spotřebitelské prostředí. Výjimkou nebylo ani Česko. Vyplývá to ze zprávy o spotřebitelských trzích, kterou představila Evropská komise. Zpráva vychází z průzkumů mezi lidmi a zkoumá třeba to, jak se cítí chráněni normami, jestli věří úřadům, že ochraňují jejich spotřebitelská práva, nebo jestli nedostávají od obchodníků či z reklam zavádějící či neúplné informace. V potaz se ale bere i vnímání toho, zda jsou lidé přesvědčeni o bezpečnosti, či nebezpečnosti produktů nebo jak se vyřizují jejich stížnosti.

Jen u osmi zemí loni experti zaregistrovali zlepšení spotřebitelského prostředí, bylo to v Británii, Francii, Rakousku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Portugalsku a také na Slovensku. EU jako celek si pohoršila. Stejně tak i Česká republika, která se v oblasti spotřebitelského prostředí řadí do unijního průměru. Nejlépe dopadla Velká Británie, naopak nejhůře si vede Bulharsko.

Podle Evropské komise spotřebitelé plně nevyužívají výhod vnitřního trhu. Na vině jsou mimo jiné některé překážky v přeshraničním obchodě. Výrazně se také napříč 27 státy EU liší dostupnost zboží a služeb.

„Pro spotřebitele je jednotný evropský trh příslibem větší nabídky a nižších cen. Tento příslib ale zůstává často nenaplněn, protože obchodníci, a stejně tak i zákazníci zůstávají omezeni hranicemi daného členského státu z důvodu značných překážek,“ podotkl komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli.