Rozdělování peněz městům a obcím se možná změní

Praha – Rozdělování peněz městům a obcím se vrací k jednacímu stolu. Ministr financí Eduard Janota totiž obnovil pracovní skupinu pro reformu rozpočtového určení daní. Při jednání se Sdružením místních samospráv České republiky šlo o změny v dani z nemovitostí, převod peněz do rozpočtového určení daní a zjednodušení systému poskytování dotací.

Předseda Sdružení místních samospráv ČR Josef Bartoněk

„Mezi naše návrhy, které jsou podložené analýzou vysokoškolských odborníků, patří především systémová změna přerozdělování daňových příjmů obcím a městům do 100 tisíc obyvatel s cílem zamezit diskriminaci obyvatel, kteří zde žijí.“

Ministerstvo financí vidí jako možný výsledek jednání skupiny, která se dnes sešla poprvé, žádost pro novou vládu, která vzejde z květnových voleb. Ministerstvo je přesvědčeno, že zde existuje prostor například pro zjednodušení systému poskytování dotací.

„Ministerstvo financí se k tomu staví pozitivně, veškeré požadavky, se kterými účastníci přišli, nezvyšují rozpočtový deficit. To považuje ministerstvo za kladný přístup,“ uvádí Jan Zikl, ředitel odboru financování územních rozpočtů ministerstva financí.

Současná ekonomická situace a stav rozpočtu totiž neumožňuje zvýšit objem peněz v systému rozpočtového určení daní. Stejně tak není podle ministerstva reálné ani změnit spektrum daní, které by se staly sdílenými. Nyní jsou sdílenými daněmi daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických i fyzických osob. Daň z nemovitosti je 100procentním příjmem dané obce.