Reportéři ČT: Největší „ekologická“ spalovna v ČR umí produkovat i jedovaté saze

Jindřichův Hradec - Největší elektrárna na biomasu v ČR funguje v Jindřichově Hradci od roku 2008 pod názvem Biowatt. Vyrábí elektrickou energii a zásobuje teplem celé jedno sídliště. Jenže to vypadá, že ekologické zařízení, které se chlubí čistým spalováním biomasy, má několik zádrhelů. V okolí se totiž objevují mastné saze, na které si stěžují obyvatelé. Je o to nápadnější, že v útrobách elektrárny se skrývá kotel na spalování mazutu. Elektrárna přitom dostala téměř stomilionovou dotaci v rámci programu Ekoenergie na to, aby vyráběla čistou energii.

Firma Energetické centrum vybudovala spalovnu na biomasu ze staré kotelny, která dříve vytápěla textilku společnosti Jitka a.s. v Jindřichově Hradci. Textilka zkrachovala a její bývalé vedení rozprodávalo areál. Energetické centrum v té době potřebovalo stavbu rozšířit i na pozemky Jitky. Ta se stavbou souhlasila, ale pozemky mu neprodala, ani je na ně nepřevedla. A právě tady začíná první problém.

Spalovna stojí na cizím pozemku

Video Reportéři ČT
video

Reportéři ČT

Došlo totiž k tomu, že Jitka a.s. i přes souhlas udělený Energetickému centru zmíněné pozemky omylem prodala někomu jinému, konkrétně panu Plškovi. A nového majitele jaksi zapomněla upozornit, že na jeho pozemcích bude stavět EC. Na pozemcích manželů Plškových stojí částečně sklad biopaliva firmy, oplocení stavby, komunikace, která vychází z této stavby, a posuvná vrata.

Jednatelé EC tvrdí, že pan Plšek požadoval za pozemek postupně až 28 milionů, pan Plšek zase, že ho napadali a odmítli s ním vyjednávat. Faktem je, že Energetické centrum stavělo dál. Ve věci nedávno rozhodl soud. Stavbu plotu a vrat musí EC odstranit. Ale sklad slámy, který rovněž částečně zasahuje na pozemek Plškových, podle soudu může zůstat stát.

Z tohoto problému vychází problém druhý. Při žádání o dotaci se musí mimo jiné také prokázat, že pozemek, na kterém chce podnikatel stavět budovu, mu buď patří, nebo má od majitele souhlas k realizaci tohoto projektu. Jenže v době, kdy ministerstvo o dotaci rozhodovalo, už Jitka a.s. pozemek nevlastnila. Vlastnil ho zmíněný pan Plšek.

V srpnu 2008 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli. Přitom na výpisu z katastru z 1. února 2008, v době, kdy ministerští úředníci rozhodovali o dotaci, byl majitelem zmíněných pozemků už více než půl roku pan Plšek. Úředníci tedy patrně dostali neplatné dokumenty a nedokázali si na katastru skutečný stav ověřit. Úředníci ovšem tvrdí, že dokumentaci k dotačnímu řízení jim ministerstvo nechtělo ukázat. Prý proto, že spis předalo policii v Českých Budějovicích, která se věcí začala zabývat.

Ministerstvo: mazut jako biomasa

Další část problému spočívá v tom, že EC ponechalo v provozu a používá i starý kotel na mazut, který se mezi ekologická paliva rozhodně nepočítá. Ze zmatené odpovědi mluvčího ministerstva vyplývá, že ani lidé, kteří o dotaci rozhodli, neví, o čem je v ekologické energii řeč. Mazut je podle nich alternativním palivem k biomase.

Na jaře loňského roku koupila firmu Czech Heat a.s. společnost ČEZ, a stala se tak vlastníkem elektrárny. Podle ČEZu se jedná o záložní kotle, které jsou provozovány při situacích, kdy je odběr tepla tak vysoký, že již nedostačuje biomasový kotel, případně se používají v situacích, kdy jsou nějaké problémy s technologií. Česká inspekce životního prostředí udělila Energetickému centru za dobu jeho dvouletého provozu už pětkrát pokutu. Dvakrát se jednalo o porušení zákona o ochraně ovzduší, dvakrát o porušení zákona o emisních povolenkách, jednou šlo o prohřešek proti zákonu o odpadech.

Rozbory popelu z kotle dokazují škodlivé látky

Podezření vzbuzuje také popel z kotle na biomasu. Jako popel z biomasy totiž nevypadá. Firma jej začala vyvážet už v létě roku 2008 na pole jednoho soukromého zemědělce. Tento černý mastný popel je zaregistrován jako hnojivo. Registraci uděluje státní Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jenže to vypadá, že tam mohou být i další látky. A ty za živiny rozhodně považovat nelze. Existuje laboratorní rozbor popela. Energetické centrum i ČEZ se jím odmítají zabývat, protože jej objednal pan Plšek, tedy majitel části pozemku, kvůli kterému vede s elektrárnou spor. Jelikož prý firmy nebyly u odběrů, nemohou vyloučit, že došlo k manipulaci.

Výsledky rozboru prokazují podle odbornice na chemii přítomnost látek, které by spalováním biomasy vznikat neměly. Jsou zde v mnoha případech výrazně překročeny limity dané vyhláškou o ukládání odpadů i vyhláškou o ochraně zemědělského půdního fondu.

Podle výpovědi bývalého pracovníka spalovny se zejména v zimě do spalované slámy na pokyn vedoucího pracovníka hadicí přilévala hořlavina pro urychlení spalování. Jednatel firmy Tomáš Hardt to popírá: „Mohu prohlásit, že toto obvinění je naprosto nesmyslné, nic takového se v Energetickém centru neděje a nikdy nedělo.“

Záleží tedy na tom, jak se ke všem podezřením postaví kontrolní orgány. Zatím totiž zůstávaly v klidu. Nikoho z nich například nenapadlo udělat nezávislý rozbor, který by se zaměřil i na neočekávané prvky. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský mezitím pojal pochybnosti, a rozhodl se proto odebrat další, tentokrát už prý vlastní vzorky. Prozatím zakázal hnojivo používat.

Popel z jindřichohradecké spalovny
Popel z jindřichohradecké spalovny
Více fotek
  • Popel z jindřichohradecké spalovny autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1587/158685.jpg
  • Kotel na mazut autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1587/158682.jpg
  • Logo firmy ČEZ autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1356/135578.jpg
  • Výsledky rozboru popelu z jindřichohradecké spalovny autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1587/158687.jpg