České turistice chybí zákon

Praha – V Praze v těchto dnech probíhá 10. ročník konference Hospitality & Tourism Summit. Jde o odborné a společenské setkání špiček českého gastronomického a hotelového trhu a dalších provozovatelů služeb v cestovním ruchu. Setkání má seznámit účastníky s novými trendy vývoje v této oblasti a umožnit výměnu zkušeností a poznatků. Dnes se jednalo například o zákoně o cestovním ruchu, který Česku pořád ještě chybí.

Česku chybí zákon o cestovním ruchu

Zákon o cestovním ruchu by definoval cestovní ruch jako důležité průmyslové odvětví a řešil by jeho řízení a financování na úrovni státu. Turistika totiž ročně generuje zhruba 230 miliard korun. Stát tak na přímých daňových efektech podle ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky získá 19 miliard korun v případě domácího segmentu a 23 miliard ze segmentu zahraničního. Navíc je cestovní ruch významným generátorem pracovních sil v regionech. Nyní je turismus upravován zejména v zákonech o obcích, krajích nebo o podnikání v cestovním ruchu.

Video Rozhovor s Rostislavem Vondruškou a Václavem Stárkem
video

Rozhovor s Rostislavem Vondruškou a Václavem Stárkem

V řízení cestovního ruchu je pro Česko dlouhodobě vzorem Rakousko, které do propagace země výrazně investuje. Co se týká například Visegrádské čtyřky, je na tom Česko podle Vondrušky velice dobře. Jedinou vadou je právě chybějící zákon o cestovním ruchu, který nám zcela chybí. Sousední Slovensko ho již má, Polsko na něm pracuje.

Cestovnímu ruchu ublížila celosvětová hospodářská krize

Ani český turistický ruch negativní trendy v důsledku hospodářské krize neobešly. Počet turistů i jejich přenocování v hotelích klesl od 5 do 30 procent podle konkrétního regionu. V praxi to především znamená pokles obsazenosti hotelů a propad tržeb připadajících na disponibilní pokoj. A šetří nejen zahraniční turisti. Češi už také nejezdí na týdenní výlety, ale zkracují je pouze na prodloužené víkendy.

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška

0„Podle těch předběžných čísel, která jsou k dispozici, nedojde k dalšímu poklesu oproti loňskému roku. Bude se to pohybovat v rámci stagnace nebo dojde k mírnému růstu.“

Proti negativním trendům se staví masivní podpora státní agentury CzechTourism. Domácí cestovní ruch chce podpořit nejrůznějšími projekty. Jedním z nich je například projekt „Ochutnejte Českou republiku“, který by měl vylákat turisty na cestování po Česku a mimo regionálních krás jim doporučit i místní speciality.

Zahraniční turisty se Česko snaží nalákat prostřednictvím vedoucích světových cestovatelských portálů. V současnosti se podle Vondrušky jedná o tom, aby kromě reklamního spotu bylo možné na zmíněných stránkách hned ve druhém kroku rovnou rezervovat pobyt v českých hotelích, které jsou partnery konkrétních kampaní.