Uzdravte veřejné finance, vzkázal svaz průmyslu politikům

Praha – Svaz průmyslu a dopravy představil 10 priorit, kterým by se měla věnovat nová vláda.  Navrhuje například konsolidaci veřejných financí a snížení deficitu pod tři procenta už v roce 2012.  Dokument chce Svaz průmyslu předat všem pěti parlamentním stranám, vedení České národní banky a taky odborům.

„Považujeme za naprosto klíčové, aby Česká republika měla vyrovnané veřejné finance,“ uvedl viceprezident svazu Martin Jahn. K tomu navrhuje například ukotvit do zákonů rozpočtovou odpovědnost, nebo změnit strukturu rozpočtu tak, aby posílil růst ekonomiky.

Kvůli konsolidaci veřejných bude podle podnikatelů potřeba sblížit sazby DPH, popřípadě zavést jednu sazbu kolem 17 až 19 procent. „Pokud je někde prostor pro vyšší příjmy, tak jsou to daně nepřímé. Jsme přesvědčení, že více přinese do systému zvýšení nepřímých daní než přímých daní,“ uvedl Jahn. K dalším daním uvedl, že si svaz dokáže představit zrušení srážkové daně z dividend. Mezi návrhy podnikatelů je ale třeba taky snížení stropů na sociální a zdravotní pojištění.

Koalice zřejmě nebude proti

„Požadavky Svazu průmyslu pokládám za oprávněné. Vycházejí ze správné premisy, že bude-li se v Česku dařit podnikům a podnikatelům, bude se zlepšovat i životní úroveň občanů,“ uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Požadavky podle něj nejsou ani v rozporu s dosavadním směrem koaličních jednání politických stran, což vytváří dobré šance na jejich splnění.

Mezi další opatření, které by měla zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky, svaz zařadil například modernizaci systému vzdělání, podporu výzkumu a vývoje, komplexní novelizaci zákoníku práce, vypracování dlouhodobé strategie dopravní infrastruktury, schválení aktuálního návrhu státní energetické koncepce, podporu exportu nebo udržitelnou péči o životní prostředí.

Dokument chce Svaz průmyslu a dopravy předat pěti parlamentním stranám, vedení ČNB a odborům. „Byly bychom rádi, aby koalice z materiálu vycházela při tvorbě programového prohlášení vlády. Není tam nic nového, ale je to kompilát věcí, které potřebujeme, aby se udělali,“ uvedl Jahn.

Výroba automobilů
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24