První fáze posuzování dostavby Temelína hotova: Stavět se může

České Budějovice – Posuzování vlivu dostavby jaderné elektrárny Temelín pokračuje. Jeho první fáze byla završena v těchto dnech a vyplynulo z ní, že podle dokumentace k projektu rozšíření mladší ze dvou českých atomových elektráren nic nebrání. Dokumentaci, kterou nechal vypracovat ČEZ jako investor, zveřejnilo ministerstvo životního prostředí. Na jejím vypracování se podílelo několik set odborníků. Nyní se budou k projektu v hodnotě až 500 miliard korun vyjadřovat obce, nevládní organizace i okolní státy.

Pětisetstránkový materiál, jehož součástí je 2 000 stran příloh, obsahuje základní údaje o záměru dostavby dvou bloků jaderné elektrárny, hodnotí a zkoumá její možné vlivy na ovzduší, vodu, hlukovou situaci, půdu, přírodní zdroje, kulturní památky nebo dopravní infrastrukturu. Teď se budou moci k projektu vyjádřit ti, na které rozšíření elektrárny nejvíce dolehne - dotčené obce, Jihočeský kraj, správní úřady i organizace v Rakousku a Německu.

Připomínky k dokumentaci předá resort životního prostředí zpracovateli posudku, kterého samo vybere. Posudek a dokumentace pak čeká veřejné projednání. Na závěr procesu vydá ministerstvo stanovisko, které je nezbytným podkladem pro konečné rozhodnutí o dostavbě jaderné elektrárny. „V odborné rovině nebude připomínek a kritiky tolik jako v rovině osobní, vztahové, politické. Dokumentace v mnoha případech jde proto i nad rámec zákonem požadovaného rozsahu, abychom předešli méně odborným kritikám,“ poznamenal Jan Horák, který dokumentaci vypracoval. Veřejné projednání očekává ve druhé polovině příštího roku.

Dostavba Temelína se promítne i do kvality silnic

Kvůli dostavbě bude potřeba investovat do infrastruktury. ČEZ bude financovat například vybudování protihlukových stěn, rozšíření silnic nebo obchvaty obcí. Investice budou soustředěny na hlavní tahy, kudy se bude přivážet například materiál, a to především z Temelína na Tábor, podotkl ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren Petr Závodský. Náklady dosáhnou stovek milionů až miliardy, ČEZ začne realizovat nezbytné projekty v příštích letech.

ČEZ loni zadal výběrové řízení na dodavatele dostavby Temelína, kvalifikovali se do něj Areva, konsorcium společností Westinghouse Electric Company LLC a Westinghouse Electric Czech Republic a konsorcium Škoda JS, JSC Atomstrojexport a JSC OKB Gidropress. Vítěz bude znám v roce 2012. Skupina ČEZ by chtěla nové dva bloky uvést do provozu do roku 2020.

Temelín
Temelín