Odboráři přiloží ruku k práci na důchodové reformě

Praha - Hlavní vyjednavači rodící se koalice se ve čtvrtek sešli se zástupci odborů a probírali důchodovou reformu. Představitelé Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se s premiérem Petrem Nečasem dohodli, že se zúčastní příprav na reformu penzí. ODS, TOP 09 a Věci veřejné chtějí systém vyplácení důchodů změnit podle doporučení takzvané Bezděkovy komise. Podle odborářů by v důchodové reformě měla mimo jiné zůstat zachována současná sazba plateb na sociální pojištění ve výši 28 procent ze superhrubé mzdy. Varianty navržené komisí přitom počítají s jejím snížením na 23 procent.

„Ve prospěch zaměstnavatelů a jejich konkurenceschopnosti se s úlevami na pojistné a ve slevách na daních udělalo v posledních letech extrémně mnoho, když to porovnáme s obdobným zatížením a podporou zaměstnavatelů v zahraničí,“ uvedl expert ČMKOS Vít Samek. Uměle se podle něj zde drží cena práce dole, a přitom není na místě pokračovat ve zlevňování pracovní síly. Jde to prý proti jiným cílům, jakými jsou znalostní ekonomika a náročné procesy výroby.

Podle odborů se zaměstnanců reforma penzí dotkne jako prvních. Tak zdůvodňuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil, proč se chce na reformě penzí podílet od samého začátku. „Bylo nám přislíbeno, že bychom u těch věcí také měli být,“ řekl Zavadil.

Video Reportáž Michala Keborta
video

Reportáž Michala Keborta

Reportáž Michala Keborta

9.7.2010 E16:30

Odboráři a důchody

Komentář Pavla Jiráka

Interview ČT24

Odboráři prosazují, aby byl i nadále zachován současný systém valorizace důchodů i náhradový poměr. Kromě toho by se mělo využít 200 miliard korun úspor pro doživotní penze, zajistit zaměstnanecké důchody a umožnit více investičních strategií při soukromém spoření, uvedl Samek.

Středula: Odvody do soukromých fondů jako knock-out pro důchodový pilíř

Odborářům se například nelíbí snahy vyvést část ze současných odvodů na důchody do soukromých fondů. „To není opt-out, to je skutečný knock-out nejenom pro důchodový pilíř, ale pro veřejné finance jako takové,“ vyjádřil se předseda odborového svazu KOVO Josef Středula.

Zmíněných 200 miliard je uloženo v penzijním připojištění se státním příspěvkem. Problémem však prý je, že mnoho lidí má staré penzijní plány, které si může vybrat například při výsluhových penzích po 15 letech. Vybírají si je jednorázově a utratí je za běžnou spotřebu. Stát prý nemá žádnou snahu zachránit tyto peníze na důchody.

Z variant navržených komisí, kterou vedl Vladimír Bezděk, ČMKOS preferuje druhou, menšinovou. V ní by člověk odváděl celou platbu na sociální pojištění do státního pilíře, ze svého by si ovšem mohl další tři procenta spořit na individuálním penzijním účtu. Pokud by tak učinil, stát by mu přispěl stejnou částkou. V první variantě by odváděl do státního pilíře pouze část. Tři procenta by musel povinně odvádět do soukromého spoření.

Bývalý předseda ČMKOS Milan Štěch (ČSSD) o Bezděkově komisi:

0„Ten tým nebyl šťastně vytvořen. Jsou tam lidé nazývaní nezávislými odborníky, ale přitom jsou z finančních institucí, takže se více či méně důchodovým připojištěním zabývají. V tomto směru jsou v daném oboru podnikatelé, byznysmeni, a připravují prostředí pro své chlebodárce.“

Odboráři: Na penze náročných profesí by měly šetřit i podniky

Odboráři také upozorňují, že pokud se bude oddalovat odchod do důchodu, doplatí na to profese, kde jsou starší lidé prakticky nezaměstnatelní. Pro taková riziková povolání proto navrhují, aby zaměstnancům na předčasné penze povinně spořily samotné podniky.

0Ke čtyřem cílům, které si dala Bezděkova komise, tedy vyšší diverzifikace, fiskální udržitelnosti, spravedlivějšího rozložení mezigeneračního břemene v čase a zvýšení ekvivalence, je podle odborářů nutné přiřadit i další cíle. Především je to cíl sociální, kdy je možné oslabit současný náhradový poměr jen po nezbytně nutnou dobu a pak ho vrátit na současnou úroveň. Úroveň důchodů by přitom měla cílit k hranici dvou třetin průměrného příjmu. Dále by se měla udržet funkce důchodového systému jako tlumiče chudoby seniorů, posílit váha dodatkových systémů a posílit jeho odolnost vůči demografickému riziku i kolísání finančních trhů.

Na čtvrteční schůzce s premiérem vznesla konfederace námitky proti některým závěrům Bezděkovy komise. Například se jí zdá, že pod záminkou vyšší diverzifikace důchodového systému se navrhuje jeho částečná privatizace, která by se dlouhodobě rozšiřovala. Pokud bude druhý pilíř povinný, okamžitě se prý vynoří nové riziko, a to státní garance za jeho efektivní fungování.

„Když pominu vládu Jana Fischera, kde komunikace byla na vynikající úrovni, tak je to po dlouhé době situace, kdy se chce jednat,“ pochválil ale rodící se koalici Zavadil. Důchodová reforma à la Bezděkova komise

Hlavní předlohou pro důchodovou reformu bude doporučení Bezděkovy komise. Nečasova vláda z něj chce převzít základní prvky. Vedle průběžného systému by tak mohly vzniknout penzijní fondy, snížit by se měly odvody na sociálním pojištění – propad v příjmu rozpočtu by měla nahradit úprava DPH. O reformě chce ale koalice jednat kromě odborů také s opozicí.

Premiér Nečas:

„V tom dialogu s nejsilnější opoziční stranou chceme v této věci pokračovat.“

Lídři trojkoalice se totiž dohodli, že na zásadních reformách, mezi které ta důchodová patří, by měla existovat širší shoda než jen na půdorysu vlády.