Boj o zákazníky se přesouvá na sociální sítě

Praha - Nové zákazníky přes sociální internetové sítě typu Facebook úspěšně získaly už dvě pětiny českých firem. Daleko více je v tomto směru využívají malé než velké firmy, poměr ve prospěch malých firem je 49 ku 17 procentům. Vyplývá to z celosvětového průzkumu společnosti Regus. V porovnání se světem ovšem české firmy zaostávají v tom, kolik peněz do komunikace přes sociální sítě investují.

Na rozdíl od 22 procent velkých českých podniků vyjádřilo 49 procent malých podniků v průzkumu přesvědčení, že hlavní využití sociálních sítí spočívá ve vytváření skupin zákazníků, jejich kontaktování a řízení. Ve světě využívá sociální sítě tímto způsobem 51 procent firem, a to i přesto, že třetina z nich je přesvědčena, že vytváření sociálních sítí nebude nikdy představovat významnou metodu navazování kontaktů se spotřebiteli a potenciálními zákazníky. Obchodní kontakty přes sociální sítě udržuje ve světě 58 procent firem.

České firmy za světem zaostávají i ve financích, které do komunikace přes sociální sítě investují. Část marketingových rozpočtů pro svou prezentaci na sociálních sítích zde vyčlenilo 15 procent firem. Aktivnější jsou malé podniky, u kterých je to 18 procent. Celosvětový průměr je však 27 procent.

Celých 54 procent českých společností, o pět více, než je světový průměr, využilo sociální sítě ke vstupu do speciálních zájmových skupin. K získání obchodních informací je používá 45 procent. Jen 14 procent podniků uvedlo, že je v rámci těchto sítí zaujaly audiovizuální animace a portréty společností. Celosvětový průměr v tomto směru je 44 procent.  

Sociální sítě pomáhají i při hledání zaměstnání. Spíše však lidé místo naleznou touto cestou v malých podnicích. Tam podíl této formy navazování pracovně-právních vztahů činí 25 procent, ve velkých firmách je to jen 22 procent.